9 دسامبر 2023 - 16:00
اردوهای تابستانی كانون پرورش فكری

طبیعت گردی و بازی، محور اصلی اردوها!

6 اوت 2016 - 10:00 dsfr.ir/g50ye

طبیعت گردی و بازی، محور اصلی اردوها!
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اردوی تابستانی مرکز فرهنگی هنری استان سیستان و بلوچستان

با شروع فصل تابستان و تعطیلات طولانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مثل هر سال اردوهای تابستانه برگزار می کند.

«طبیعت گردی و بازی» دو محور موضوعی اردوهای تابستانی کودکان و نوجوانان، ویژه ی اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور تعیین شده است.

به نظر كارشناسان كانون پرورش فكری، اردو یکی از مؤثرترین فعالیت ها برای جذب و پایدارسازی اعضا است که فرصت زندگی مستقل را به همراه تعامل و همکاری گروهی برای کودکان و نوجوانان فراهم می کند. ضمن این كه شركت در اردو، در توانمندسازی آنان بسیار مؤثر است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فكری، با توجه به نیاز بشر امروز و به ویژه وضعیت خاص كشور ما، طبیعت گردی و توجه به محیط زیست و طبیعت باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و انتظار می رود كه در اردوها به این امر پرداخته شود.

هم چنین بازی، به ویژه بازی های بومی از ویژگی های اردوهای امسال خواهد بود. این اردوها در استان های مختلف برای اعضای دختر و پسر برگزار می شود و بر اساس امكانات استان ها، مدت زمان اردوها تعیین می شود.

این اردوها معمولا به شكل شبانه روزی برپا می شوند. البته فقط كودكان و نوجوانانی كه عضو كانون پرورش فكری هستند می توانند در این اردوهای تابستانی شركت كنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « همشهری » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1