9 دسامبر 2023 - 07:00

موناكو، میلیونرترین شهر دنیا

4 اوت 2016 - 13:00 dsfr.ir/mf97a

موناكو، میلیونرترین شهر دنیا
zastavki.com
بندر موناکو در فرانسه

میلیونرها كنترل 47 درصد ثروت دنیا را در دست دارند و سهم شان از پول های دنیا همچنان رو به افزایش است. تحقیقى انجام شده كه نشان مى دهد این ثروت در كجا تولید و متمركز شده است.

در سال گذشته شمار میلیونرها با افزایش 6 درصدى به 5.18 میلیون نفر رسیده است، به عبارت دیگر 1.1 میلیون میلیونر جدید به جمعیت میلیونرهاى دنیا اضافه شده است.

نیمى از این جمعیت در آسیا - اقیانوسیه سکونت دارند و یک سوم دیگر در اروپاى غربى. ایالات متحده با اختلاف از سایر کشورها بیش ترین جمعیت میلیونر و بیش ترین میزان پول را در خود جاى داده است. این کشور 8 میلیون میلیونر دارد. چین، ژاپن، بریتانیا و آلمان در رده هاى بعدى قرار مى گیرند. اما شهرهاى اروپایى در رده بندى جهانى شهرهاى صاحب بیش ترین جمعیت میلیونر دنیا، رتبه هاى نخست را به خود اختصاص داده اند.

به عنوان مثال اگر کسى مى خواهد با میلیونرها حشر و نشر داشته باشد، باید به موناکو برود. در حال حاضر نزدیک به یک سوم جمعیت این دولت-شهر را میلیونرها تشکیل مى دهند، یعنى 6 درصد بیش تر نسبت به دو سال گذشته.

این ها نتایج تحقیقى است که به تازگى از سوى wealth insight و نشریه Spear's WMS انجام شده است. زوریخ و ژنو، قلب اقتصاد سوئیس بعد از موناکو صاحب بیش ترین جمعیت میلیونر هستند.

در این تحقیق میلیونر کسى است که ارزش خالص دارایى اش به یک میلیون دلار یا بیش تر برسد. نیویورک تنها شهر غیراروپایى است که از این جهت جزو 5 شهر صدرنشین دنیاست. نیویورک که از میان هر 21 شهروند یک شهروند میلیونر دارد، در این فهرست - که بر اساس درصد میلیونرها از جمعیت کلى شهر تعیین مى شود - رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

لندن توانسته یک رتبه بالا بیاید و در جایگاه پنجم فهرست قرار بگیرد؛ از هر 29 لندنى یک نفر میلیونر به شمار مى رود.

این طور که از شواهد امر پیداست، میلیونرها و اروپا رابطه نزدیک و متقابلى با هم دارند. این تحقیق نشان مى دهد که به طور کلى از میان 10 شهر میلیونر دنیا 7 شهر اروپایى هستند؛ اسلو، پایتخت نروژ در رتبه 6، هنگ کنگ 7، فرانکفورت 8، سنگاپور 9 و آمستردام در رتبه 10 این فهرست قرار گرفته اند.

دوبلین، پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایرلند در فهرست جهانى شهرهاى میلیونر دنیا در رتبه 10 قرار گرفته و در فهرست اروپایى رتبه 13 را به خود اختصاص داده که تعجب محققان را برانگیخته است. این شهر نسبت به سایر پایتخت هاى اروپایى میلیونرهاى بیش ترى دارد. بخش اعظمى از این جمعیت میلیونر ثروت خود را از وادى فناورى پیشرو این شهر به دست آورده اند؛ بخشى که استعدادهاى زیادى را هم از اروپا و هم ایالات متحده آمریکا به خود جذب کرده اند.

شهر اسکاتلندى ادینبرگ در رده بندى اروپایى ثروتمندترین شهرهاى دنیا در رتبه 16 قرار گرفته است؛ از هر 67 ساکن این شهر یک نفر میلیونر به شمار مى آید.

دوبلین و ادینبرگ توانسته اند از پایتخت هاى اروپایى چون پاریس، مادرید و مسکو سبقت بگیرند و به رده هاى بالاتر فهرست ثروتمندترین شهرهاى دنیا صعود کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « فرصت امروز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1