واگذاری بناهای تاریخی یعنی بازگشت به خصوصی سازی

28 ژوئیه 2016 - 11:00 dsfr.ir/oa3ru

واگذاری بناهای تاریخی یعنی بازگشت به خصوصی سازی
طاهره صالحی مقدم
بنای تاریخی قلعه بیرجند

باید سال ها پیش فرآیند واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی برای بهره برداری را آغاز می کردیم و اگر چنین کرده بودیم، قطعا امروز از دل آنها بنگاه های بزرگ گردشگری و با بازده اقتصادی قابل قبول متولد شده بودند.

"استاد اقتصاد دانشگاه تهران"

به گزارش صابتا، محمود جامساز گفت: خصوصی سازی، نیازِ اساسی اقتصاد ملی ایران است که متاسفانه از مسیر اصلی خود منحرف شده و یکی از اصلی ترین دلایل این انحراف آن است که بدنه مردمی اقتصاد یا همان بخش خصوصی واقعی در فرآیند واگذاری ها، در جهت تقویت قرار نگرفت.

وی افزود: در واقع ما خصوصی سازی را از بنگاه های بزرگ شروع کردیم و این در حالی بود که جامعه و بخش خصوصی واقعی توان مالی تملک این بنگاه ها را نداشت و به این ترتیب بخش شبه دولتی یا شبه خصوصی با تکیه بر منابع عمومی وارد کار شد و سکان اقتصاد را به دست گرفت.

این استاد اقتصاد ادامه داد: ما باید در قدم های نخستِ خصوصی سازی، کار را با پروژه های کوچک که تضمین اقتصادی داشتند آغاز می کردیم و بدنه بخش خصوصی با این پروژه ها و قدم به قدم تقویت می شد و توان اداره بنگاه های بزرگتر را پیدا می کرد، از سوی دیگر در این فرآیند، مزیت های اقتصادی را اشتباه تعریف کردیم و به سمت فعالیت هایی رفتیم که مزیت نسبی در آن نداشتیم و در مقابل ظرفیت های اساسی خود را فراموش کردیم.

وی با اشاره به مزیت و ویژگی های حوزه گردشگری و احیاء بناهای تاریخی گفت: یکی از مهمترین حوزه های فراموش شده کشور در این پروسه حوزه گردشگری و مزیت های فراوان آن، از جمله بناهای تاریخی کشور بود.

این اقتصاددان درباره ی مزیت های عمده بناهای تاریخی توضیح داد: در این زمینه بهره برداری از تعداد زیادی از آنها نیاز به سرمایه های کلان ندارد و می توان فعالیت در آن ها را با سرمایه گذاری های خرد کلید زد. از سوی دیگر ظرفیت بناهای تاریخی تقریبا در تمام نقاط ایران به تناسب وجود دارد و در یک نقطه متمرکز نیست. همچنین گردشگران آن را به عنوان یکی از اولین مولفه های جاذبه های گردشگری کشور می دانند و برای دیدن این بناها اشتیاق نشان می دهند.

«جامساز» با تاکید بر لزوم آغاز فرآیند واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی برای بهره برداری از سال ها پیش که در آن شرایط قطعا امروز از دل آن ها بنگاه های بزرگ گردشگری و با بازده اقتصادی قابل قبول متولد شده بود، افزود: مزیت اساسی بناهای تاریخی یعنی همان نیاز اندک آن ها برای سرمایه گذاری در مقابل دیگر شئون کسب و کار را نباید نا دیده گرفت. چون در شرایط اقتصادی امروز مردم ما از یک سو نیاز به سرمایه گذاری دارند و از سویی سرمایه های کافی در اختیار آن ها نیست و دنبال این هستند که جایی را با نیاز پایین تر به سرماهی اولیه پیدا کنند.

جامساز همچنین گفت: بر این اساس واگذاری بناهای تاریخی می تواند به قدم مناسبی برای بازگشت به یک خصوصی واقعی در اقتصاد ایران باشد. به شرط آنکه دولت بتواند سرعت واگذاری را افزایش دهد و سرمایه های سرگردان را به این بخش وارد کند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 16 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1