توقف یونسکو در ایستگاه متروی نقش جهان

1 ژوئیه 2015 - 12:10 dsfr.ir/7w3t4

احتمال عبور مترو از زیر میدان نقش جهان اصفهان و وضعیت حفاظت این محوطه جهانی که یک بار دیگر در چند سال گذشته تهدید به قرار گرفتن در فهرست میراث در خطر شده بود، توسط ارزیابان یونسکو بررسی می شود.

سی و نهمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که از دو روز پیش در شهر بُن آلمان آغاز به کار کرده، در ابتدای کار به بررسی آثار میراث در خطر می پردازد و در ادامه وضعیت حفاظت آثار تاریخی را در قالب گزارش های ارائه شده از هر کشور مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز اقدامات مورد نیاز را تذکر می دهد.

محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار است از صبح امروز (چهارشنبه 10 تیر) در این اجلاس حاضر و در زمان بررسی وضعیت حفاظت میدان نقش جهان اصفهان و منظر فرهنگی بم و ارائه گزارش ها و موارد مطرح شده حضور داشته باشد.

مسئول تدوین پرونده های ثبت جهانی پیش از سفر به آلمان در این زمینه گفت: بررسی وضعیت حفاظت میدان نقش جهان اصفهان برای ایران یک مساله حساس است، چون موضوع عبور مترو از زیر میدان نقش جهان مطرح شده است. برای متروی خط دو اصفهان یک گزارش تهیه شده و ارزیابی زیست محیطی و محیطی آن نیز رخ داده است. همچنین یک سری اطلاعات از طریق متروی اصفهان برای گزارش وضعیت حفاظت این محوطه که چند ماه پیش به یونسکو فرستاده شده بود در پرونده قرار گرفت و ما نیز به رسم امانت نظارت خود را مطرح کردیم، بنابراین گزارش ها عینا برای کمیته ارسال شدند.

او با تاکید به این که در بررسی گزارش وضعیت حفاظت عبور مترو از زیر میدان نقش جهان، چهار موضوع بررسی می شود اظهار کرد: در موضوع نخست این بحث که آیا طرح جامع ترافیک تنها راه حل را عبور مترو از زیر میدان نقش جهان اصفهان می داند یا جای دیگری هم می تواند مدنظر باشد بررسی می شود، که البته از نظر سازمان میراث فرهنگی قطعا می تواند جای دیگری انتخاب شود.

طالبیان بررسی های باستان شناسی منطقه را دومین مورد قابل بررسی توسط کارشناسان ارزیاب یونسکو مطرح کرد و افزود: بر اساس مورد سوم قابل بررسی، یک سال قبل از انجام هر گونه مداخله در زمینه ایجاد مترو از زیر میدان باید تست های مهندسی زمین و ارتعاش با دستگاه های خاص انجام شده و نتیجه گزارش ها به یونسکو ارسال و بررسی شود. در چهارمین مورد نیز این سوال بررسی می شود که آیا بناهای موجود در منطقه ظرفیت عبور مترو را با توجه به استحکام و توانی شان دارند، یا خیر؟

او با تاکید بر لزوم رعایت دموکراسی در این زمینه اضافه کرد: باید این چهار مورد بررسی شوند تا نخست گزارش ها تکمیل شده و پس از آن بتوانیم درباره عبور مترو تصمیم گیری کرد، حتی پس از بررسی شرایط و وضعیت حفاظت کنونی این میدان نقش جهان، ممکن است اعلام شود که ایران باید تا سال آینده اقدامات دیگری برای میدان نقش جهان انجام دهد.

مسئول تدوین پرونده های ثبت جهانی ادامه داد: اگر بدون گذراندن یک فرآیند و بدون تایید دستگاه هایی از سوی ایران یا یونسکو اقدامی در راستای ایجاد خط مترو در زیر میدان نقش جهان انجام شود، قطعا غیرمجاز است، همه مسئولان شهری می دانند که هر مداخله ای که بخواهد پس از ثبت جهانی یک منطقه در آن نقطه رخ دهد، نه تنها حقوق ملی بلکه حقوق جهانی را شامل می شود.

طالبیان با اشاره به پیگیری های شرکت متروی اصفهان برای ارائه دو گزارش در پرونده وضعیت حفاظت «میدان نقش جهان» افزود: آنها یک میتینگ تخصصی برگزار کردند که باید چه کار کرد تا مترو از زیر میدان نقش جهان عبور کند، حتی از ژاپن و یک کشور دیگر کارشناسانی دعوت کردند و سپس نتیجه آن جلسات را در قالب گزارش فرستادند، نتیجه ای که ما نیز به آن نیز رسیده بودیم و ما خوشحالیم که نظرمان با یک کارشناس بین الملل متوسط یکی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1