10 ژوئن 2024 - 06:26

نگران کودتای ترکیه نیستیم، گردشگران می آیند

17 ژوئیه 2016 - 09:00 dsfr.ir/ru68d

نگران کودتای ترکیه نیستیم، گردشگران می آیند
irishtimes.com
نیروهای نظامی در فرودگاه استانبول

رییس جامعه تورگردانان ایران گفت: کودتای ترکیه و تعلیق پروازهای فرودگاه استانبول روی ورود گردشگران خارجی به ایران فعلا تاثیر جدی نداشته است.

فرودگاه آتاتورک استانبول، ایستگاه موقت گردشگرانی است که مقصد نهایی شان ایران است. تحریم های هوایی چند دهه ی اخیر، بسیاری از گردشگران را بر آن داشته تا هنگام سفر به ایران از شرکت های هواپیمایی خارجی استفاده کنند.

پروازهایی که گاه توقف هایی چند ساعته در فرودگاه آتاتورک دارند و یا هواپیمایشان در همین محل جابجا می شود، اما کودتایی که کمتر از یک روز در ترکیه اتفاق افتاد و فرودگاه بین المللی آتاتورک را برای ساعاتی به حالت تعلیق درآورد، برنامه ی تمام این مسافران و گردشگران را برای چند روز مختل کرد.

با این حال ابراهیم پورفرج گفت: کودتا تاثیر جدی بر ورود گردشگران خارجی به ایران نداشته است. تابستان، فصل ورود گردشگران خارجی به ایران نیست، تعداد گروه های مسافر هم آن قدر زیاد نیست که اوضاع ترکیه برنامه ی سفر آن ها را با چالش جدی مواجه کند. البته اگر این اتفاق دو ماه آینده رخ می داد، بیشتر تورهای گردشگری ایران با مشکل مواجه می شدند، چون بسیاری از اروپایی ها و آمریکایی ها پیش از ورود به ایران، توقفی در فرودگاه استانبول دارند.

رییس جامعه تورگردانان ایران همچنین گفت: اوضاع فعلی ترکیه در برنامه ریزی آینده تورهای ورودی ایران از این منظر تاثیر خواهد داشت که گردشگران، پروازهای مستقیم ایرانی و خارجی و یا کشور دیگری را برای توقف کوتاه مدت خود انتخاب می کنند. خوشبختانه درحال حاضر شرکت های هواپیمایی کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا پروازهای مستقیم به ایران را برقرار کرده اند و اگر ناامنی در ترکیه ادامه داشته باشد، گزینه های جایگزین برای ورود گردشگران خارجی به ایران وجود دارد.

البته پورفرج بیان کرد: ممکن است با تعلیق پرواز شرکت های تُرک که شمار زیادی از گردشگران ایران را پوشش می دهند، با مشکلاتی رو به رو شویم؛ ولی تاثیرگذاری آن جدی و زمین گیر نخواهد بود.

او همچنین درباره شرایط تورهایی که از راه زمینی به ایران وارد می شوند، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد گردشگرانی که از راه زمینی به ایران وارد می شوند، خیلی اندک است. فصل اجرای این تورها که همان رالی ها و تورهای دوچرخه و سافاری ها باشد، شهریورماه است و به نظر می آید تا آن زمان شرایط ترکیه عادی و چه بسا کنترل های امنیتی تشدید شود، بنابراین فکر می کنم به طور کلی در این بخش با چالش روبه رو نشویم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1