کشف سازه خشتی عصر آهن 3 در قره تپه سگزآباد دشت قزوین

1 ژوئیه 2015 - 11:20 dsfr.ir/6h57h

کاوش های آموزشی و پژوهشی گروه باستان شناسی در حاشیه محوطه قره تپه سگزآباد دشت قزوین به هویدا شدن آثاری از یک سازه خشتی متعلق به عصر آهن 3 منجر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مصطفی ده پهلوان سرپرست کاوش در محوطه قره تپه سگزآباد دشت قزوین گفت: با از سرگیری کاوش های باستان شناسی دانشگاه تهران در دشت قزوین در سال های 1393 و 1394، تمرکز بر دوره های آهن 3 (همزمان با دوره ماد و اوایل دوره هخامنشی) محوطه قره تپه سگزآباد قرار گرفت. او از این دوره به عنوان دوره ای مهم که در هیچکدام از کاوش های پیشین توجه چندانی به آن نشده بود نام برد.

این باستان شناس با اشاره به دلیل تخریب بیش از حد و باورنکردنی لایه های متاخر این محوطه (آهن 3) توسط مردم محلی تصریح کرد که بخشی از کاوش های انجام گرفته در حاشیه محوطه و روی لایه های رسوبی به منظور رسیدن به لایه های فرهنگی سالم و تخریب نشده انجام گرفت که منجر به هویدا شدن آثاری از یک سازه خشتی متعلق به آهن 3 شد. به گفته ده پهلوان، برای اطمینان از تاریخ گذاری مطلق این سازه باید در انتظار نتایج سالیابی آزمایشگاهی نشست.

سرپرست کاوش در محوطه قره تپه سگزآباد دشت قزوین افزود: با درک وجود لایه های آهن 3 در حاشیه تپه تصمیم بر این گرفته شد که در بهار 1394 از بررسی های آرکئوژئوفیزیک هم استفاده شود. این پروژه به سرپرستی کوروش محمدخانی انجام گرفت و به کشف آنومالی هایی از وجود چند سازه حرارتی در حاشیه شمالی تپه منجر شد. یکی از بارزترین این آنومالی ها انتخاب و مورد کاوش قرار گرفت و با نتایج مشاهده شده کاملا انطباق داشت به گونه ای که با آثاری از یک سازه حرارتی مواجه شدیم که درک ماهیت و کاربری درست آن بر ما پوشیده است. وی اظهار امیدواری کرد با انجام مطالعات آزمایشگاهی و ریز ریخت شناسی بتوان به درک روشنی از کاربری آن رسید.

به گفته سرپرست کاوش در محوطه قره تپه سگزآباد دشت قزوین همانطور که مشخص است هدف اصلی از شکل گیری کاوش های دشت قزوین از سوی دانشگاه تهران در مرحله نخست آموزش درست و روزآمد مبانی و اصول یک کاوش باستان شناختی است. این مهم از سال 1393 به صورت جدی در دستور کار گروه باستان شناسی و سرپرست هیات قرار گرفت و هدف بر این است که سال به سال بر غنای برنامه های آموزشی برای دانشجویان کارشناسی باستان شناسی دانشگاه تهران افزوده شود.

ده پهلوان افزود: در این کاوش گزارش برخی کاوش های انجام گرفته به منظور آشنا شدن با کاوش های باستان شناسی در محوطه های متفاوت از قره تپه از سوی دکتر اکبر عابدی، ایمان مصطفی پور و حامد ذیفر ارایه شد. هم چنین تیمی از پژوهشکده حفاظت و مرمت سازمان میراث فرهنگی برای ارایه رهنمود های لازم برای نحوه نمونه برداری و آنالیزهای مورد نیاز از یافته های کاوش مرکب از خانم ها فرانک بحرالعلومی و علیزاده و آقایان بهشتی و قاسمی در حین کاوش حضور داشت.

سرپرست کاوش در محوطه قره تپه سگزآباد دشت قزوین افزود: در حین کاوش، کارگاه های آموزشی با کمک دانشجویان باستان شناسی برای دانش آموزان شهر سگزآباد نیز برگزار شد. وی هدف از برگزاری این کارگاه را فرهنگ سازی و دادن آگاهی به کودکان و دانش آموزان به منظور درک اهمیت محوطه های باستان شناسی و دغدغه های باستان شناسان از کاوش محوطه های تاریخی و دوری از تخریب محوطه های ارزشمند و پوچ بودن سوداگری گنج توسط مردم محلی اعلام کرد.

1