18 آوریل 2024 - 17:31

فم تریپ / FAM Trip

30 ژوئن 2015 - 22:20 dsfr.ir/iz6hj

فم تریپ، سفر رایگان و یا ارزانی است که با هدف بازاریابی و تبلیغ خدمات و یا مقصد سفر ارایه می شود.

FAM Trip / Familiarization Trip، سفر رایگان و یا ارزانی است که با هدف بازاریابی و تبلیغ خدمات و یا مقصد سفر از سوی تور گردانان، آژانس های هواپیمایی و ... به متخصصان صنعت گردشگری مانند روزنامه نگاران، راهنمایان تور، عکاسان، فیلم سازان و مشاوران سفر و ... ارایه می شود.

فم تریپ سفری برای تفریح و سرگرمی نیست. در واقع هر کدام از شرکت کنندگان در این سفرها متناسب با تخصص و حرفه ای که دارند در مدتی که در مقصد هستند فعالیتهای مهمی انجام می دهند. فم تریپ ها در صنعت گردشگری و برای گردشگران اهمیت بالایی دارند. تجربه هایی که شرکت کنندگان در فم تریپ از سفر خود نقل می کنند، توصیف هایی که ارایه می دهند و پیشنهاداتی که مطرح می کنند در کیفیت سفرهای آینده به آن مقصد تاثیر می گذارد. همچنین در طول این سفرها محتوای بسیاری شامل متن، عکس، فیلم و گفتگو تولید می شود که به برگزارکنندگان کمک می کند از طریق آن به بازاریابی هرچه بیشتر مقصد سفر و خدمات مرتبط اقدام کنند.

1