ساخت سرویس های بهداشتی بین راهی بر عهده کیست؟

4 ژوئیه 2016 - 16:10 dsfr.ir/ky45y

ساخت سرویس های بهداشتی بین راهی بر عهده کیست؟
دانا
سرویس بهداشتی بین راهی

خدمات بهداشتی بین راه ربطی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد.

"معاون گردشگری"

معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه خدمات بهداشتی بین راه ربطی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد، اظهار کرد: «وقتی بودجه، مجوز و امکانات در اختیار دستگاه دیگری است خودشان باید پاسخگو باشند.»

به گزارش «ایلنا»، مرتضی رحمانی موحد در این باره توضیح داد: «متولی مسیر ها، سازمان حمل ونقل جاده ای است که امیدواریم با همکاری با یکدیگر بتوانیم تعداد بیشتری از واحدهای بهداشتی را در چرخه خدمت به مسافران قرار دهیم؛ اما در مجموع باید بگویم که خدمات بهداشتی بین راه ربطی به سازمان میراث فرهنگی ندارد و جزو وظایف دستگاه های دیگر مانند سازمان حمل و نقل و راهداری کشوراست.»

وی ادامه داد: «سرویس های بهداشتی بین راه نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده اند؛ اما هنوز کافی نیست و ما به عنوان متولی گردشگری با دستگاه ها در این زمینه جلسه می گذاریم.»

وی افزود: «ما از واحدهای پذیرایی وابسته به سازمان تقاضا کردیم که سرویس خدمات بهداشتی شان را در اختیار همه مسافران، نه فقط مشتری هایشان، قرار دهند و آنها هم همکاری خوبی دارند.»

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1