دست اندازهای دولت مانع بازار رقابتی در بخش گردشگری

2 ژوئیه 2016 - 10:30 dsfr.ir/g19dj

دست اندازهای دولت مانع بازار رقابتی در بخش گردشگری
میراث آریا
دیدار معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی با رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، مهم ترین دغدغه بخش خصوصی را کاهش مداخله دولت در فعالیت های این بخش می داند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران؛ احمد اصغری قاجاری گفت: با توجه به اینکه بازیگران عمده بخش خصوصی صنعت گردشگری در بخش خدمات مسافرتی، هتل ها، حمل و نقل و راهنمایان تور تجلی می یابند و همچنین نظر به رسالت اتاق به عنوان پارلمان جمعی بخش خصوصی، تاکید بر حضور نمایندگان این بخش ها در جلسات کمیسیون ضروری به نظر می رسد.»

اصغری افزود: «بررسی عرصه های دست اندازی دولت در مسوولیت های بخش خصوصی با استناد به قوانین حاکم، ضروری به نظر می رسد چراکه زمینه های رانت و ناکارآمدی در بازار صنعت گردشگری باید از میان برود.»

وی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد شرایط بازار رقابتی ادامه داد: «متاسفانه این مهم از طریق مداخلات، رانت ها، انحصارها و دست اندازی های دولت در بازار، تاکنون محقق نشده است. تعریف بازار رقابتی، مزایای آن و الزامات آن می تواند در این امر موثر باشد.»

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران خاطرنشان کرد: «مقررات و ضوابط زائد و مخل فعالیت های گردشگری بخش خصوصی باید اصلاح شود که شورای گفت و گو و کمیته ماده 76 می تواند در این زمینه موثر باشد.»

اصغری بر اهمیت تشکیل کمیته مشترک میان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، جامعه هتلداران، انجمن راهنمایان تور و اتحادیه تورگردانان، برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی در این حوزه تاکید کرد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 8 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1