9 دسامبر 2023 - 15:04

ناامنی شغلی در افق هتلداری خاورمیانه

22 ژوئن 2016 - 17:20 dsfr.ir/i179e

ناامنی شغلی در افق هتلداری خاورمیانه
touredubai.ir
هتل 5 ستاره آتلانتیس دبی

درصد بالایی از هتلداران در منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط ژئوپلتیک و اقتصادی کنونی نسبت به سال گذشته احساس عدم امنیت شغلی می کنند.

در گزارش سالانه Hotelier Middle East Salary Survey 2015 بر اساس بررسی دستمزد و وضعیت اشتغال شاغلان هتل ها در منطقه خاورمیانه حدود 23 درصد از کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها اعلام کرده اند نسبت به سال گذشته احساس ناامنی شغلی می کنند در حالی که این رقم در سال 2016 به 38.8 درصد افزایش یافته است.

منابع وابسته به بازار کار در صنعت هتلداری همچنین اعلام کرده اند که در حال حاضر نشانه ای از فرصت های کاری جدید در این صنعت نمی بینند در حالی که برخی نیز خبر از مسدود شدن پرداخت ها در کمپانی های خود داده اند.

صنعت هتلداری در خاورمیانه از آغاز سال 2016 توجه به میزان اشغال شاهد نوعی عدم اطمینان بوده است. چرا که هرچند بیشتر هتلداران گفته اند که از ماه مارچ به بعد شاهد نتایج بهتری بوده اند که امید به بهبود کار درماه های آینده را افزوده، با این حال بروز حوادث تلخ در منطقه با این روند بهبودی درچند ماه اخیر همزمان شده است.

این همزمانی حوادث بد با شرایط مثبت می تواند دلیل روشنی باشد که چرا میزان اطمینان و امنیت شغلی در این صنعت همچنان پایین است. سال گذشته 13.3 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده بودند که نسبت به سال پیش از آن احساس امنیت بیشتری می کنند. در سال 2014 این رقم 20.7 درصد بود و امسال (2016) این رقم به کمتر از 11 رسیده است.

با این حال شمار کسانی که همچنان نگران شغل خود هستند به 10.3 درصد رسیده که سال قبل این رقم 11.1 درصد بود. با این حال این رقم هنوز نسبت به 4.6 درصد افراد نگران شغل در سال 2014 بسیار بالاست.

همچنین سال گذشته (2015) حدود 0.5 درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده بودند که مشمول طرح ریزش نیروی مازاد شده اند. این رقم در سال جاری به 2.2 درصد افزایش یافته است.

نکته خوب این گزارش آن است که پیش بینی ها از نظر عملکرد منطقه ای هتل ها برای درازمدت مثبت ارزیابی شده است. این نکته به ویژه در مورد برخی هتل ها در جده و دبی مطرح است که با وجود فشارهای نزولی هنوز هم حاشیه سود بسیار بالا حتی تا بیش از 40 درصد داشته اند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری میراث فرهنگی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1