9 دسامبر 2023 - 15:52

سیستم های نرم افزاری هتلداری در خاورمیانه به روز نیست!

18 ژوئن 2016 - 13:00 dsfr.ir/aa8yp

سیستم های نرم افزاری هتلداری در خاورمیانه به روز نیست!
armansafar.com
نمایی از اتاق یک هتل

طبق گزارش سالانه تدارکات هتلداری در خاورمیانه، یک سوم هتل های فعال در منطقه خاورمیانه اعلام کرده اند در کسب و کار خود از هیچ سیستم مدیریت تدارکات و پشتیبانی برخوردار نیستند.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، این سومین گزارش بر اساس پاسخ ارائه شده از سوی هتل های منطقه خاورمیانه چه هتل های زنجیره ای بین المللی و چه هتل های محلی کوچک تر است که نشان می دهد بیشتر متخصصان بخش تدارکات و پشتیبانی که به پرسشنامه های مربوط به این تحقیقات جواب داده اند در ضبط و گزارش تمام جنبه های مربوط به روند تدارکات و تامین تسهیلات هتل های خود، از نوعی سیستم مدیریت تدارکات خودساخته استفاده می کنند.

برندان جوهانسون، مدیر بخش خرید در قسمتی از این گزارش یادآور شده است که سیستم های تدارکاتی مورد استفاده در هتل های بزرگ و کوچک خاورمیانه در مقایسه با نرم افزارهای مورد استفاده در هتل های آمریکا و اروپا دست کم 5 سال عقب تر است!

1