جزئیات بیشتر از اولین جلسه کانون ملی هماهنگی گردشگری

15 ژوئن 2016 - 19:10 dsfr.ir/3883n

جزئیات بیشتر از اولین جلسه کانون ملی هماهنگی گردشگری
ل. چ. مرادی
اولین جلسه "کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور"

کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را در راستای بررسی چگونگی راهکارهای ایجاد "کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور" مطرح کرد.

به گزارش دنیای سفر؛ اولین جلسه "کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور" در راستای بررسی چگونگی راهکارهای ایجاد "کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور" برگزار شد.

ایجاد این کانون در سال 1383 به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری رسیده و مصوبات آن برای دستگاه های مرتبط در تبصره 2 ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری لازم الاجرا است.

احمد اصغری قاجاری ریاست کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران در اولین جلسه این کانون که روز دوشنبه مورخ 24/3/95 در دفتر دکتر سلطانی فر معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، حضور داشت.

قاجاری مطالب مبسوطی را در جمع اعضای عالی رتبه این کانون ارائه داد که خلاصه آن به شرح زیر است:

افزایش درآمدهای گردشگری تنها از سه طریق محقق خواهد شد:

 1. راهبرد افزایش طول مدت اقامت
 2. افزایش هزینه کرد گردشگران
 3. افزایش طول فصول گردشگری

راهکارهای کاهش هزینه سفر به ایران:

 • عدم تناسب عرضه و تقاضا
 • ساختار نامناسب بازار
 • طول مدت اقامت پایین
 • ناکارآمدی مدیریتی
 • هزینه های مالی و نرخ تبادل مالی بالا

راهکارهای پیشنهادی کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران:

به این منظور به نظر می رسد بر اساس مسائل موجود سیاست گزاران محترم می باید نسبت به اقداماتی به شرح زیر توجه ویژه نشان دهند:

 1. قرار دادن مجدد فعالیت های که ارتباط مستقیم با صنعت گردشگری دارند در گروه صنعت و تعریف رفتارها و قوانین پولی و مالی متناسب با صنعت.
 2. ارتقای بخش های مختلف صنعت گردشگری به ویژه صنعت هتلداری از طریق تسهیل در پیمان های مدیریت و انتقال دانش مدیریت.
 3. تسهیل در امر جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در زیرساخت ها و عناصر محصول گردشگری.
 4. واگذاری شرکت های دولتی و خصولتی بخش گردشگری به سرمایه گذاران و بخش خصوصی واقعی.
 5. توسعه محصول به ویژه اهتمام در برگزاری رویدادهای گردشگری در دوره های کم رونق گردشگری به منظور افزایش طول دوره سفر.
 6. آموزش نیروی انسانی در سطوح مدیریتی بخش خصوصی و دولتی صنعت گردشگری.
 7. بکارگیری الگوهای مختلف سرمایه گذاری و تضمین سرمایه گذاری در بخش گردشگری به ویژه هتل داری و جاذبه های گردشگری به منظور ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا.
 8. تجدید نظر در قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کارهای گردشگری بر مبنای اصول بازارهای رقابتی به منظور جلوگیری از انحصار و رانت.
 9. آموزش و بکارگیری ابزارها و فنآوری های نو در صنعت گردشگری به ویژه ابزارهای الکترونیک.
 10. تقویت سیستم حمل و نقل به منظور ایجاد توان رقابت و ارایه خدمات مناسب با توجه به قیمت سایر رقبای خارجی.
 11. کنترل بازار و جلوگیری از شوک های بزرگ قیمت در فصل های توریست پذیر در ایران توسط دستگاه های نظارتی جهت متعادل نگاه داشتن بازار گردشگری

گفتنی است؛ اتاق ایران یازدهمین عضو اصلی از مجموع 20 وزارتخانه و سازمان هایی است که این کانون را شکل داده اند.

1