شورش واژه ها در کلام رئیس جامعه هتلداران

13 ژوئن 2016 - 17:00 dsfr.ir/gk967

شورش واژه ها در کلام رئیس جامعه هتلداران
messagenote.com
دکوراسیون داخلی اتاقی در هتل

بسیاری از هتل ها توان پرداخت تعرفه های سنگین گمرکی را نداشتند؛ بنابراین به استفاده از تجهیزات داخلی رو آورده بودند که این اقدام، کیفیت خدمات هتلی را با افت شدیدی مواجه کرده بود.

"رئیس جامعه هتلداران ایران"

دیروز رئیس جامعه هتلداران ایران از توافق با گمرک ایران برای تغییر و کاهش تعرفه واردات تجهیزات هتل خبر داد. خروج تجهیزات وارداتی هتل ها از دسته کالاهای لوکس هر چند خبر خوبی برای صنعت هتلداری کشور است اما توضیحاتی که رئیس جامعه هتلداران در این باره داد را باید به گونه ای دیگر ارزیابی کرد.

جمشید حمزه زاده، تعرفه های سنگین گمرکی و افت شدید کیفیت خدمات هتل ها را متناظر دانست؛ بنابراین از سخنان وی می توان این بندها را برداشت کرد:

  • افزایش کیفیت خدمات هتل ها، کاملا وابسته به تجهیزات است. به عبارت دیگر نیروی انسانی و آموزش کارکنان در کیفیت خدمات هتل ها نقش چندانی ندارد.
  • اکثر محصولات داخلی بی کیفیت اند که این گونه به افت شدید خدمات منجر شده اند.
  • اگر تعرفه های "سنگین" برداشته شود، کیفیت خدمات هتلی، رشد "شدید" خواهد یافت.

در عمل چه اتفاقی افتاده است؟

با اینکه هتل ها، تجهیزات بی کیفیت و بدون تعرفه سنگین از بازار داخلی خریداری کرده اند و کیفیت خدمات آنها نیز افت شدید داشته اما هزینه اقامت در آنها افزایش یافته است.

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت؛ چون افت شدید کیفیت خدمات به جای کاهش هزینه به افزایش هزینه اقامت در هتل ها منجر شده است، پس نظارتی هم بر تعرفه و کیفیت خدمات انجام نمی شود. بنابراین این که مسوولان سازمان میراث فرهنگی از نظارت بر هتل ها سخن می گویند؛ نادرست است یا آن که نظارت های انجام شده نتوانسته یا نخواسته است به تناقض رابطه بین کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه اقامت، ورود کند.

اینکه تمام مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور به پای تعرفه های بالای گمرکی نوشته شود؛ سخن چندان درستی به نظر نمی آید. رئیس جامعه هتلداران ایران می توانستند ساده تر این گونه بگویند که کاهش تعرفه ها، ورود تجهیزات مدرن هتلداری به کشور را سرعت می دهد و افزایش کیفیت خدمات هتلداری را در پی خواهد داشت.

تاکید ایشان بر واژه های "مالیات سنگین"، "افت شدید" و ... بیشتر این ظن را قوت می بخشد که هنوز توافقی انجام نشده و ایشان در تلاش برای متقاعد کردن گمرک ایران است.

با این حساب جمشید حمزه زاده اگر سکوت می کرد؛ بهتر نبود؟

1