2016 سال چالش برانگیز گردشگری فرانسه

12 ژوئن 2016 - 12:00 dsfr.ir/9p4to

2016 سال چالش برانگیز گردشگری فرانسه
فرانس 24
حضور گسترده پلیس در ورزشگاه های محل برگزاری یورو 2016

سیلاب، اعتصاب و تهدید به توقف شبکه حمل و نقل در زمان برگزاری مسابقات فوتبال اروپا در کنار نگرانی های امنیتی نشان می دهد که گردشگری فرانسه و پاریس امسال سال خوبی را تجربه نمی کند.

بنا بر گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، به نظر نمی رسد فرانسه امسال از تنش های ناشی از سیلاب، اعتصاب کارگران و نگرانی های ناشی از تروریسم نفس راحتی بکشد.

این کشور که سال گذشته با جذب 85 میلیون گردشگر بیش ترین شمار گردشگران را در سراسر جهان داشت، امسال با وجود برخی جهش های موقت، سقوط سریعی در تعداد گردشگر داشته است. این کاهش در چهارماه نخست سال 2016 حدود 8 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می تواند فرانسه را نگران کند.

نوسان در تعداد گردشگران به معنی خطر از دست رفتن 40 میلیون یورو درآمد سالانه است که از طریق این صنعت به اقتصاد فرانسه تزریق می شود. این کاهش که ابتدا ناشی از نگرانی های امنیتی پس از ترور بوده، هم اکنون با بروز اعتصاب گارگران و سیلاب تشدید شده است.

اعتراضات به قانون کار و تهدیدات تروریستی نیز از سایر عوامل امنیتی اثرگذار بر کاهش گردشگران وارد شده به فرانسه بوده اند. تهدیدهای تروریستی پس از مرگ 130 نفر در حادثه نوامبر 2015 هنوز فرانسه را در حالت ناامنی و وضعیت فوق العاده قرار داده است.

این موضوع از کاهش در شمار رزرو آنلاین به ویژه در شرکت هوایی شاخص فرانسه، ایرفرانس روشن می شود که 50 میلیون کاهش درآمد این شرکت را درماه نوامبر در پی داشت. بدتر از همه صدور هشدار سفر به اروپا از سوی آمریکا است که مسافران آمریکایی را در سراسر این قاره بالقوه در معرض خطرمی داند.

1