13 دسامبر 2019 - 10:47

ثبت 24 محوطه باستان شناختی در فهرست آثار ملی

12 ژوئن 2016 - 09:30 dsfr.ir/qu6xm

ثبت 24 محوطه باستان شناختی در فهرست آثار ملی
ب. امرایی
تپه باستانی چغابل در استان لرستان

24 تپه و محوطه باستان شناختی در استان های لرستان، مرکزی و فارس در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

"مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی"

به گزارش روابط عمومی عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ فرهاد نظری اظهار کرد: با ثبت این 24 محوطه باستان شناختی، طی دو ماه گذشته 35 تپه و محوطه باستان شناختی در فهرست آثار ملی کشور جای گرفته اند.

وی افزود: از این تعداد 7 اثر دوره های مس و سنگ، اشکانی و دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی متعلق به استان مرکزی، 16 اثر با قدمت عصر مفرغ و آهن، دوره های ایلامی، اشکانی، ساسانی و قرون اولیه اسلامی مربوط به استان لرستان و یک ثپه تاریخی با قدمت دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی از استان فارس است.

مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته استان لرستان بیش ترین آثار تبتی محوطه های باستان شناختی را داشته، افزود: محوطه ها و تپه های تاریخی یاد شده از زمان ثبت، تحت حفاظت و نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی منجر به تخریب یا تغییر هویت آثار ثبتی شود برابر مواد 558 تا 569 از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.

بر اساس قوانین مرتبط با ثبت هر گونه مرمت و بازسازی آثاری که در فهرست آثار ملی به ثبت می رسند با تأیید و نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ممکن خواهد بود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 14 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1