توضیحات سازمان میراث درباره گران فروشی کاخ جهانی

7 ژوئن 2016 - 12:00 dsfr.ir/j142t

توضیحات سازمان میراث درباره گران فروشی کاخ جهانی
عبدالواحد میرزازاده
گردشگران در حال بازدید از کاخ گلستان

به دنبال انتشار گزارش گران فروشی بلیت ورودی کاخ جهانی گلستان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توضیحاتی را با هدف رفع ابهام مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این توضیحات تاکید کرده است: «مدیریت مجموعه و کارکنان گلستان هیچ گونه دخل و تصرف و یا فروش به غیر از تعرفه های مصوب را نداشته اند.»

در توضیحات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در واکنش به گزارش خبرگزاری ایسنا با عنوان «هزینه اضافیِ مهمانان خارجی در کاخ گلستان» که روز شنبه پانزدهم خرداد 1395 در این خبرگزاری منتشر شد، آمده است:

«همانگونه که مستحضرید بلیت های فروش برای بازدیدکنندگان جزء اوراق بهادار محسوب می شود که این اوراق طبق ضوابط و دستورالعمل های سازمان مرکزی در نرخ گذاری های مصوب به موزه ها واگذار و پس از طی تشریفات مربوطه از سوی امور مالی در اختیار بلیط فروشی قرار می گیرد. این به آن معنی است که مدیریت مجموعه و کارکنان هیچگونه دخل و تصرف و یا فروش به غیر از تعرفه های مصوب را نداشته و اوراق بهادار هم به تناسب نیاز و ضرورت در اختیار موزه کاخ گلستان قرار می گیرد.

در مواقعی که ذخیره اوراق بهادار رو به اتمام می گذارد، پس از درخواست مورد نیاز برای ارسال اوراق بهادار در مدت زمان کوتاهی، این اوراق به واحد مالی کاخ رسانده و تحویل داده می شود.

در ادامه لازم است به چند نکته اشاره شود:

1. به علت دیر رسیدن بلیت و به اصرار راهنماها و کمبود وقت، دو عدد بلیط هشت هزار تومانی فروخته شده است.
2. در ازاء 1000 تومان اضافه دریافتی از بازدیدکنندگان، دعوت شده است که از موزه حوضخانه به صورت رایگان بازدید به عمل آورند.
3. در صورت نارضایتی تورگردانان، ضرورت داشت این موضوع به مدیریت و حراست و روابط عمومی اطلاع داده شود تا اقدامات لازم معمول شود.
4. نظر به اینکه بلیت ها جزء اوراق بهادار محسوب می شوند لازم است این اوراق در مخازن نگهداری و به مرور در اختیار متصدیان فروش بلیط قرار گیرد.

لازم به ذکر است به اطلاع برساند که بزودی بلیت الکترونیکی کاخ گلستان فعال می شود.»

1