مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد

ثبت اضطراری خانه تاریخی تدین در فهرست آثار ملی

1 ژوئن 2016 - 13:30 dsfr.ir/1d7oh

ثبت اضطراری خانه تاریخی تدین در فهرست آثار ملی
حسن فاضل
نمایی از خانه تاریخی تدین پس از تخریب

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از ثبت اضطراری خانه تاریخی تدین در شهرستان نجف آباد در کمتر از یک هفته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، فریدون الهیاری با اعلام این مطلب افزود: با توجه به فروش خانه تاریخی تدین توسط وارثان مرحوم تدین، مالک جدید با مقاومت در برابر ثبت ملی این خانه تاریخی، در دو ماه گذشته با تعرض به این بنای تاریخی، اقدام به تخریب بخش هایی از آن از جمله تخریب سقف بخش هایی از خانه کرد.

وی افزود: پس از این اقدام غیرفرهنگی، مدیریت میراث فرهنگی شهرستان با هماهنگی اداره کل به سرعت وارد عمل شده و با برخورد قانونی به موقع از ادامه تخریب این خانه تاریخی ارزشمند جلوگیری به عمل آورد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در همین راستا افزود: با توجه به مقاومت مالک جدید این خانه در برابر ثبت ملی اثر، همکاران میراث فرهنگی شهرستان و همچنین همکاران حوزه ثبت آثار تاریخی استان به سرعت وارد عمل شده و در حالی که پرونده این تخلف در دستگاه قضائی در جریان بود با مشقت فراوان در حالی که مالک خانه از ورود کارشناسان به داخل خانه جلوگیری می کرد، با همکاری نهادهای مختلف، استناد به عکس های تاریخی و پرونده این اثر در اداره کل و با تکیه بر بررسی های میدانی، در عرض یک هفته اقدام به تهیه پرونده ثبت اضطراری این خانه تاریخی و ارائه آن در موعد مقرر آنهم به صورت خارج از نوبت به شورای عالی ثبت ملی کشور نمودند.

الهیاری درباره آخرین فرآیند ثبت این خانه تاریخی تصریح کرد: پس از تهیه پرونده، مرحله بعدی دفاع از این پرونده در شورای عالی ثبت آثار تاریخی کشور بود و این در حالی است که با توجه به تخریب بخش هایی از این خانه، اعضای تیم ثبتی استان با مستندات متقن و با دفاعی شایسته موفق شدند تا نظر مساعد اعضای شورا را جلب نمایند، لذا پس از ارائه دفاعیات گروه کارشناسی، این خانه تاریخی با اکثریت آراء اعضای شورای ثبت ملی آثار کشور در خارج از نوبت رسیدگی شده و به صورت اضطراری به ثبت ملی رسید.

وی همچنین در همین راستا اظهار داشت، هم اکنون با توجه به ثبت ملی این اثر، همکاران این اداره کل به ویژه مسئولین میراث شهرستان و یگان حفاظت اداره کل با قدرت تمام اقدامات لازم را در راستای حفاظت از بخش های سالم این اثر به عمل آورده و سپس تلاش داریم تا بخش های تخریب شده این اثر منحصر به فرد تاریخی را مرمت کنیم.

شایان ذکر است، بنا بر نظر کارشناسان، سرعت عمل اداره کل میراث فرهنگی استان در ثبت اضطراری این اثر ملی از یک سو باعث حفاظت از این اثر ملی خواهد شد و از سوی دیگر این حرکت به نوعی اقدامی بازدارنده در جهت حفاظت از سایر آثار تاریخی شهرستان و همچنین کل استان به شمار می رود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1