8 دسامبر 2023 - 01:56
معاون گردشگری استان گیلان گفت:

ضرورت ساماندهی «خانه مسافر»ها در شمال کشور

28 ژوئن 2015 - 15:40 dsfr.ir/3w6n3

معاون گردشگری استان گیلان اعلام کرد که خانه های استیجاری غیرمجاز در این استان سه تا چهار برابر خانه های مجاز است.

در حالی که هتلداران وجود خانه مسافرها را برای کار خود مضر می دانند و معتقدند این خانه ها موجب ورشکستگی هتل ها می شود، حمیدرضا آذرپور گفت: اگر همین خانه های غیرمجاز نبودند مردم مجبور می شدند در خیابان چادر بزنند و در آن صورت باید در انتظار معضلات اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی بیشتری می بودیم.

آذرپور درباره سامان دهی خانه های شخصی مسافرپذیر در گیلان اظهار کرد: تابستان سال گذشته حدود 30 میلیون سفر در گیلان اتفاق افتاد که این آمار 10 برابر جمعیت استان بود. بنابراین تعداد واحدهای اقامتی باید چند برابر ظرفیت موجود باشد تا این حجم مسافر را پاسخ دهد. از سوی دیگر باید این واقعیت را بپذیریم که قشر متوسط جامعه که بیشتر کارمند و با درآمد مشخصی هستند از نظر مالی در مضیقه اند و شاید جز اقامت در این خانه ها انتخاب دیگری نداشته باشند.

معاون گردشگری استان گیلان فعالیت خانه مسافرها را برای صنعت گردشگری مفید دانست، اما گفت: معضلی که وجود دارد اینکه تعداد واحدهای استیجاری مجاز در استان گیلان حدود 850 واحد است، در حالی که تعداد خانه های غیرمجاز سه تا چهار برابر این آمار است. این خانه ها آفت صنعت هتلداری شده اند، برای همین به سامان دهی نیاز داریم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1