16 آوریل 2024 - 07:04
معاون امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛

باید صنایع دستی ایرانی را وارد زندگی روزمره کرد

26 می 2016 - 20:50 dsfr.ir/7o2aw

باید صنایع دستی ایرانی را وارد زندگی روزمره کرد
مینا رشیدی - دنیای سفر
26 امین نمایشگاه ملی و 5 امین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

صنایع دستی این ظرفیت بسیار بالا را دارد و می تواند علاوه بر استفاده های هنری و نقش هویتی و ملی در زندگی روزمره ما نیز بسیار مورد استفاده قرار گیرد.

"معاون امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"

به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ معاون امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره بر اهمیت برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در پیشبرد اهداف این حوزه و رونق آن گفت: صنایع دستی به عبارتی ظرفیتی بسیار بالاو قابل توجه را داراست ومی تواند در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرارگیرد و علاوه بر استفاده های هنری و نقش هویتی و ملی که این صناعات می توانند برای ما داشته باشند در زندگی روزمره هم می توانند بسیارکاربرد داشته باشد.

محمدرضا واعظ مهدوی ادامه داد: باید نوعی فرهنگ سازی صورت گیرد تا بتوانیم تا جایی که امکان آن وجود دارد نیازهای روزمره خود و زندگی مان را از محصولات با کیفیت و متنوع صنایع دستی برطرف کنیم. به این دلیل که همه این محصولات تولید داخل هستند، مصرف ارزی ندارد اما ارز آور بوده و علاوه بر این موارد بسیار هم قابل استفاده است.

وی همچنین یادآور شد: باید راهکارهایی اندیشید تا حتی در محل کار و ادارات علاوه بر منازل از محصولات صنایع دستی داخلی در وجوه مختلف محیط کار و زندگی استفاده کنیم. تا به این شکل زمینه ترویج و توسعه صنایع دستی داخلی که بسیار با زحمت و علاقه تولید می شوند را در کشور فراهم سازیم.

وی در پایان سخنانش تاکید کرد: صنایع دستی از مفاخر کشور است و حفظ و حراست از آن بسیار مهم است. در این راستا برگزاری انواع نمایشگاه ها مانند بازارچه ها، نمایشگاه های داخل ارگان ها و از همه مهم تر نمایشگاه سالانه صنایع دستی که به شکلی منسجم تر و کامل تر برگزار می شود بسیار در توسعه، ایجاد شناخت در مورد صنایع دستی دارای اهمیت است.

1