1 دسامبر 2022 - 07:29
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تبیین کرد

راه های توسعه صادرات گردشگری

18 می 2016 - 13:30 dsfr.ir/de1p9

حاجی آقا میری: هیچ چیزی بهتر از گردشگری برای صادرات خوب نیست.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، درباره سهم گردشگری در درآمدزایی کشور می گوید: «گردشگری یک مزرعه است که اگر عوامل مورد نیازش را فراهم کنیم، جواب می دهد.»

به گزارش سایت اتاق تهران، رضا حاجی آقا میری درباره عواملی که باعث شده گردشگری مکان هایی مثل دبی بهتر از ایران باشد، تاکید می کند: «اولین مساله این است که هتلداری بلد نیستیم و از طرفی هم هتل خوب نداریم. برای رسیدن به آنها باید هتل خوب داشته باشیم. باید به اندازه کافی افرادی وجود داشته باشند که بتوانند راهنمای توریست های خارجی در کشور باشند. برای گردشگر هم ایجاد مزاحمت نکنیم. اگر این موارد را تکمیل تر کنیم، ارز بیشتری وارد می شود، یعنی صادرات گردشگری هم بیشتر می شود.»

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، همچنین خاطرنشان می کند: «من سال هاست می گویم که هیچ چیزی بهتر از گردشگری برای صادرات خوب نیست. این کار می تواند به راحتی معادل درآمد نفتی را برای ایران به ارمغان بیاورد؛ اما بستگی به خودمان دارد که رویکردمان درباره توریست چیست.»

1