سلطانی فر

حفاظت از میراث فرهنگی به یک ارزش تبدیل شده است.

17 می 2016 - 14:50 dsfr.ir/pa4nv

حفاظت از میراث فرهنگی به یک ارزش تبدیل شده است.
مینا رشیدی، دنیای سفر
ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه

حفظ میراث و هویت فرهنگی کشور نه تنها به یک اصل بلکه به یک ارزش در بین تمامی مسئولین و دستگاه های دولتی تبدیل شده است.

"رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور"

مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم بزرگداشت روز جهانی موزه، هفته میراث فرهنگی، 100 سالگرد بازگشایی موزه ملی و 70 امین سال برپایی ایکوم با بیان تعدادی از دستاوردهای سازمان در توسعه و ارتقا میراث فرهنگی کشور به راه اندازی موزه های منطقه ای مختلفی در خراسان، خوزستان، مشاهیر فارس، یزد، میراث طبیعی گلستان، فرش تبریز، بازگشایی موزه دوره اسلامی تهران بعد از 10 سال، راه اندازی انجمن های میراث فرهنگی، بازگرداندن 4 محموله اشیا تاریخی در طول دو سال و نیم اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد از جهت انجام وظایف خود دست ما در پیشگاه ملت ایران خالی نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: در بدو ورود خود به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهمترین دغدغه های صاحب نظران و خبرگان سازمان این بود که حفظ میراث فرهنگی در برنامه ریزی توسعه ای و اجرایی کشور به یک اصل تبدیل شود. این افراد خواستار این امر بودند حفظ میراث و هویت فرهنگی کشور نه تنها به یک اصل بلکه به یک ارزش در بین تمامی مسئولین کشور از نمایندگان مجلس، وزرا، مجریان دولتی، قوه قضاییه تبدیل شود.

معاون رییس جمهور موفقیت بزرگ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ایجاد مسئولیت همگانی و احساس مسترک به حفظ و نگاهداشت میراث فرهنگی کشور در بین مردم، مسئولین دولتی و غیر دولتی دانست و گفت: شخص ریاست جمهوری همیشه به ما متذکر شده بودند که منابع ما پاسخگوی مرمت و بازسازی، نگهداری، حفاظت و نجات بخشی این بنا ها نیست و باید به سمتی برویم که با رعایت استانداردها، چارچوب های قانونی، هویت و منظر و ظاهر اصلی آن بنا با مشارکت بخش خصوصی و دیگر دستگاه ها به حفاظت و مرمت بپردازیم.

ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اشاره به یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای سازمان بیان کرد: در سال قبل نزدیک به 50 بنا با مشارکت بخش خصوصی مرمت، احیا، بازسازی و نجات بخشی و نهایتا بهره برداری شد. امسال هدف گذاری کرده ایم تا بتوانیم این کار را برای 150 بنا انجام دهیم.

وی افزود: کمتر روزی است که من از سوی یک مسئول دولتی حتی برای بخش های غیرمرتبط با فرهنگ مورد پرسش قرار نگیرم در مورد بناهای تاریخی که برای کاربری ارتباطات مردمی و محل جلسات بتوانند پس از مرمت و بازسازی استفاده کنند و بدین ترتیب بر ارزش کار خود بیافزایند.

سلطانی فر در پایان گفت: اهتمامی عمومی، جدی و گسترده در جهت حفظ میراث فرهنگی و نجات بخشی بناها به وجود آمده است و این بزرگترین دست آورد ماست. امیدواریم که بتوانیم این فرآیند را گسترش دهیم و از این اهتمام عمومی برای برنامه ریزی دقیق استفاده کنیم تا بتوانیم هویت و میراث فرهنگی ارزشمندمان را بیش از گذشته حفظ و حراست کنیم.

1