نگاهی به فیلم های سومین روز جشنواره فیلم سبز

18 می 2016 - 08:20 dsfr.ir/k608y

نمایی از فیلم Ice Abysses

«جنگل» ساخته «عباس سندی» عنوان یکی از فیلم های کوتاه جشنواره بود که با تصویری از جنگلی انبوه آغاز و با عقب رفتن دوربین به یک کارگاه چوب بری می رسید که تابلو جنگل برآن نصب شده است.

تاثیر تغییر اقلیم بر آسیاب های یخچالی گرینلند موضوع اصلی مستند «Ice Abysses »  بود که در سومین روز جشنواره فیلم سبز به نمایش درآمد. این مستند یک گروه پژوهشگر را به تصویر می کشید که درصدد بودند تغییر و تحولات رخ داده در یخچال های این منطقه را مورد بررسی و کاوش قرار دهند.

نگاه هر یک از اعضای گروه به مقوله یخچال و علاقه ای که برای پژوهش نشان می دادند از نکات جذاب این مستند بود ضمن اینکه تفاوت بودجه های صرف شده برای یک فعالیت علمی در ایران در مقایسه با سایر مناطق را نیز به رخ می کشید.

اما پیش از پخش این مستند مجموعه ای از فیلم های کوتاه نیز در سالن دو کاخ جشنواره در تهران به نمایش درآمد که در هر کدام موضوعات مختلف محیط زیستی از نگاه هنرمندان علاقه مند به محیط زیست به تصویر کشیده می شد.

«جنگل» ساخته «عباس سندی» عنوان یکی از فیلم های کوتاه جشنواره بود که با تصویری از جنگلی انبوه آغاز و با عقب رفتن دوربین به یک کارگاه چوب بری می رسید که تابلو جنگل برآن نصب شده است.

«آب یخ» ساخته «جلال ساعدپناه» از دیگر فیلم هایی بود که در این روز به نمایش درآمد و زندگی مردی را به تصویر می کشید که در ایلام دکه ای برای ارائه آب یخ به رانندگان را می گرداند. وضعیت دشوار نگهداری یخ در گوشه ای از جاده که در معرض تابش آفتاب قرار داشت در کنار عدم تمایل رانندگان به خرید آب یخ ، از جمله مواردی بود که در این «آب یخ» مشاهده می شد. در میانه فیلم کودکی برای خرید به پیرمرد مراجعه می کرد، کودکی که به سان شازده کوچولو در داستان سن اگزوپری نه مشخص بود از کجا آمده و نه مشخص بود به کجا می رود. شیوه پوشش کودک که مشابه کودکان شهری بود نیز با پوشش پیرمرد هیچ تناسبی نداشت. همچنین ترس کودک از گوسفندان و افتادن یخ و سپس ریختن آب کرد که با کلیت فضا نامتجانس بوده و ربط مشخصی هم به داستان او نداشت و در نهایت نیز فیلم با سردرگمی مخاطب پایان گرفت.

1