11 دسامبر 2023 - 02:59

واگذاری مدیریت بحران فرودگاه کرمان به بخش خصوصی

4 می 2016 - 18:00 dsfr.ir/cz5se

واگذاری مدیریت بحران فرودگاه کرمان به بخش خصوصی
panoramio.com
فرودگاه بین المللی کرمان

برای استانداردسازی، حل و مدیریت بحران، مدیریت بحران فرودگاه بین المللی کرمان به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه کرمان، مهم ترین مولفه در استانداردسازی و حل و مدیریت بحران، جا به جایی و ساماندهی هواپیما و نفرات حاضر در بحران است.

در این راستا با امضای تفاهم نامه ای امور جا به جایی و کمک رسانی به هواپیمای بحران زده با فراخوان نیروهای حرفه ای و مجرب، به بخش خصوصی واگذار شد.

محمد نخعی در حاشیه تایید دو جانبه این تفاهم نامه مهم اظهار داشت: در راستای بروزرسانی نسخه جدید طرح اضطراری فرودگاه بین المللی کرمان، تفاهم نامه جابجایی هواپیمای زمین گیر و فراخوان نیرو های عملیاتی فی مابین شرکت خدمات هوایی سامان و هواپیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

شرح تفاهم نامه بین دو طرف چنین است:

جابجایی کلیه هواپیماهای زمین گیر در مواقع بحران برای کلیه شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه بین المللی کرمان با شرکت خدمات هوایی سامان خواهد بود.

شرکت خدمات هوایی سامان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران متعهد گردیدند جهت تسریع در عملیات در مواقع بحران، کلیه نیروهای خود را فراخوان نمایند.

1