18 ژانویه 2021 - 00:59

نخستین شرکت مجازی فرودگاهی تاسیس شد

9 می 2016 - 12:40 dsfr.ir/un3aj

نخستین شرکت مجازی فرودگاهی تاسیس شد
فرودگاه بندرعباس
عملیات اعزام زائران حج تمتع از فرودگاه بین المللی بندرعباس

مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان از تاسیس نخستین شرکت مجازی در فرودگاه بین المللی بندرعباس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، محمود امانی بنی درباره تاسیس نخستین شرکت مجازی در فرودگاه بین المللی بندرعباس توضیح داد: یکی از برنامه های مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تاسیس شرکت های مجازی بود. بنابراین با توجه به ظرفیت های موجود و ویژه در بندرعباس آذرماه سال 1394 مقرر شد فرودگاه بندرعباس نخستین شرکت مجازی را تاسیس کند.

به گفته وی، شرکت های مجازی در کنار فرودگاه ها به منابع مالی، منابع انسانی، ارایه خدمات با کیفیت به مردم، ارایه خدمات مطلوب به ایرلاین ها، کاهش هزینه ها و کاهش موازی کاری کمک می کند.

وی هدف از تاسیس شرکت مجازی در فرودگاه بندرعباس را تعیین درآمد، هزینه، خدمات، قیمت تمام شده خدمات، آینده شرکت های مجازی در فرودگاه ها، هزینه مستقل شدن فرودگاه ها و میزان ارایه یارانه از سوی شرکت فرودگاه ها توصیف کرد.

امانی با اشاره به ارایه خدمات الکترونیکی در قرن بیست و یکم و چگونگی عرضه خدمات مطلوب به ایرلاین ها، ادامه داد: شرکت های مجازی در سایه شرکت ها قرار دارند، در فرودگاه بندرعباس به صورت پایلوت این شرکت را راه اندازی می شود و از لحاظ درآمد-هزینه شرکت مستقلی تشکیل خواهیم داد. البته اغلب شرکت های مجازی در فرودگاه ها، غیر متمرکزند.

مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان توضیح داد: در گام نخست هیات موسس، هیات مدیره، مدیرعامل و سپس اعضای این شرکت را از میان کارمندان فرودگاه انتخاب می کنیم. در گام بعد پیگیر منابع مالی، دبیرخانه و سیستم اسنادی آن خواهیم شد. در پایان سال جاری علاوه بر اینکه سیستم مالی فرودگاه بندرعباس محقق شد باید بتوانیم سیستم حسابداری، مدیریت منابع انسانی و مالی این شرکت مجازی را هم عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع ایمنی و امنیت در این شرکت مجازی دیده شده است، گفت: تمامی اقدامات درباره این شرکت، مجازی است و فعلا هیچ خروجی ندارد. در تلاشیم هزینه زیادی را برای تاسیس این شرکت مجازی به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تحمیل نکنیم.

امانی تصریح کرد: در طرح مالی شرکت مجازی به دنبال خلق رویکرد جدیدی در شرکت فرودگاه ها هستیم تا وضع موجود را بهبود ببخشیم. اگر این طرح مورد تایید شرکت فرودگاه ها قرار گیرد، آن را در اختیار سایر مصرف کنندگان (دیگر فرودگاه ها) قرار خواهیم داد.

1