13 آوریل 2024 - 03:04

تغییر اقلیم و نابرابری: چگونه زنان تحت تاثیر قرار می گیرند؟

9 می 2016 - 10:00 dsfr.ir/1y5hc

تغییر اقلیم و نابرابری: چگونه زنان تحت تاثیر قرار می گیرند؟
careinternational.org.uk
زندگی زنان در همه جای جهان و از جمله چاد از تغییر اقلیم تاثیر می پذیرد

خشکسالی، بارش های نامنظم و جنگل زدایی می تواند تهدیدی برای معیشت زنان و محروم کردن زمان آنها برای یادگیری مهارت ها، تامین مالی و مشارکت در زندگی جمعی باشد.

به گزارش دنیای سفر و به نقل از گاردین تاثیر تغییرات اقلیم در افزایش سطح آب دریاها، رانش زمین و سیل خلاصه نمی شود، این تغییرات همچنین موجب تشدید نابرابری برای زنان خواهد بود.

در کشورهای فقیر زندگی زنان اغلب به طور مستقیم به محیط طبیعی وابسته است. زنان در این مناطق مسئولیت اصلی را برای تهیه آب، هیزم برای پخت و پز و گرمایش خانه ها را بر عهده دارند به همان میزان که باید در تامین غذای خانوار مشارکت داشته باشند. خشکسالی، بارش های نامنظم و جنگل زدایی می تواند تهدیدی برای معیشت زنان و محروم کردن زمان آنها برای یادگیری مهارت ها، تامین مالی و مشارکت در زندگی جمعی باشد.

به گفته سوزان مک دید معاون دفتر عمران ملل متحد در آمریکای لاتین و کارائیب به همان میزان که زنان آسیب پذیری بیشتری در مواجهه با تغییرات اقلیم از خود نشان می دهند، نقش کلیدی در دستیابی به توسعه پایدار نیز ایفا می کنند. دانش و تجربه آنها در مدیریت منابع طبیعی و انطباق با تغییرات اقلیمی و راهبردهای کاهش اثرات آن در همه سطوح موفقیت آمیز خواهد بود.

نگاهی به جنگل های آمازون در اکوادور، جایی که انجمن جهانی ورانی، کشت ارگانیک کاکائو را به عنوان یک اقدام حفاظتی از حیات وحش و مسیری برای توسعه پایدار محلی تشویق کرد، نشان می دهد حمایت سازمان ملل از این انجمن توانسته است در مدیریت مشارکتی زمین و حرکت به سمت به صفر رساندن جنگل زدایی، حفاظت از گونه های حیات وحش آسیب پذیر و تولید محصولات ارگانیک موثر عمل کند. در این فرآیند زنان سازگاری جامعه خود را به وسیله سرمایه گذاری درآمد حاصل از کسب و کار کاکائو در آموزش، سلامت و زیرساخت های محلی افزایش دادند.

زنان بومی همچنین پیشرانی بری توسعه پایدار در مکزیک هستند. در این کشور سازمان ملل با یک گروه از زنان مایایی که بر روی حفاظت از جنگل با بهره گیری از کشاورزی ارگانیک فعالیت می کردند در زمینه حقوق مردم بومی و راهبردهای کاهش خطرات تغییر اقلیم همکاری کرده است. این انجمن، حفاظت از یک عرصه پنج هزار هکتاری را در برابر جنگل زدایی برای کشاورزی تجاری بر عهده گرفت هاست.

در واقع می توان گفت زنان توانمند پاسخ و یا راهکار موثری در برابر خطرات ناشی از تغییر اقلیم هستند. موفقیت اقدامات صورت گرفته در برابر گرمایش جهانی به بالا بردن صدای زنان بستگی دارد و اینکه مطمئن شویم تجربه و دیدگاه آنها به عنوان رهبران سازگاری با تغییرات اقلیمی در تصمیم سازی لحاظ شده است. در واقع رهبران جهان با توانمندسازی زنان می توانند امیدوار باشد که پاسخی در برابر تغییرات اقلیم مهیا و توسعه پایدار مقدور شده است.

1