27 نوامبر 2023 - 00:32

محیط زیست پیگیر اشکالات زیست محیطی طرح گردشگری جزیره هندورابی و تبدیل آن به جزیره آرامش

3 می 2016 - 11:30 dsfr.ir/4m2s6

محیط زیست پیگیر اشکالات زیست محیطی طرح گردشگری جزیره هندورابی و تبدیل آن به جزیره آرامش
hendourabi.kish.ir
جزیره هندروابی

سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به توسعه امکانات گردشگری در دریا و سواحل رویکرد بسیار مثبتی دارد و از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این راستا به منظور صدور مجوزهای لازم حمایت خواهد کرد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری های این سازمان برای رفع اشکالات زیست محیطی طرح گردشگری جزیره هندورابی و تبدیل آن به جزیره آرامش تاکید کرد: طرح های گردشگری دریایی و ساحلی باید مطابق با موازین زیست محیطی تعریف شوند تا آسیبی به محیط زیست وارد نکنند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با مانا اظهار داشت: توسعه گردشگری دریایی یکی از ضروریات کشور در راستای توسعه هر چه بیشتر محسوب می شود.                                                                                              
پروین فرشچی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به توسعه امکانات گردشگری در دریا و سواحل رویکرد بسیار مثبتی دارد و از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این راستا به منظور صدور مجوزهای لازم حمایت خواهد کرد.                                  
وی افزود: اما باید در نظر داشت که طرح های گردشگری دریایی و ساحلی باید مطابق با موازین زیست محیطی تعریف شوند تا آسیبی به محیط زیست وارد نکنند.                                                                                                                               
وی با اشاره به وجود جزایر و سواحل متعدد مناسب برای ایجاد امکانات گردشگری دریایی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد با استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی و توجه دولت به مقوله گردشگری دریایی، به تدریج این مناطق شناسایی و به مناطق گردشگری تبدیل خواهند شد.                                 
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفته های خود به اجرا شدن طرحی مبنی بر تبدیل جزیره هندورابی به جزیره آرامش اشاره کرد و گفت: هم اکنون سرمایه گذار بخش خصوصی برای ایجاد امکانات مناسب گردشگری در این جزیره مشخص شده است.                                    
وی افزود: سرمایه گذار مطالعات لازم برای ایجاد امکانات گردشگری در جزیره هندورابی را انجام داده و طرح خود را به سازمان منطقه آزاد کیش ارائه داده است.                                                                        
فرشچی بیان کرد: این طرح گردشگری نیز برای دریافت مجوزهای زیست محیطی به سازمان محیط زیست ارائه شده و بررسی های اولیه روی آن صورت گرفته است.
وی گفت: این طرح گردشگری دارای چند اشکال است که باید سرمایه گذار و یا گروه مشاور نسبت به رفع آن اقدام کنند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: به طور مثال در طرح گردشگری هندورابی، ساخت فرودگاه دیده شده است، در حالی که جزیره آرامش نباید فرودگاه داشته باشد، ضمن اینکه فاصله نزدیک هندورابی به کیش، نیاز جزیره را به فرودگاه برطرف می کند.
وی یکی دیگر از اشکالات طرح اولیه این پروژه را مکان در نظر گرفته شده برای ساخت اسکله درجزیره دانست و گفت: ساخت اسکله در جزیره هندورابی مستلزم جابجایی مرجان هاست که به هیچ وجه سازمان حفاظت محیط زیست با آن موافقت نخواهد کرد.             
وی تاکید کرد: بنابراین لازم است که نسبت به جابه جایی مکان در نظر گرفته شده برای ساخت اسکله اقدام شود تا بتوانند مجوزهای زیست محیطی را دریافت کنند.                                                                                      
فرشچی با اشاره به اینکه بخشی از جزیره هندورابی به عنوان پارک ملی – دریایی به ثبت رسیده است، یادآور شد: در طرح گردشگری جزیره آرامش، بخشی از کریدورهای رفت و آمد تعیین شده در پارک ملی قرار گرفته است که نباید اینگونه باشد.                         
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: ایجاد گردشگری در جزیره هندورابی مستلزم فراهم کردن شرایطی است که کاملاً مطابق با شرایط زیست محیطی جزیره باشد.                                                                                     
وی در ادامه گفت: در صورتی که شرایط گردشگری در جزیره هندورابی مطابق با موزاین زیست محیطی صورت گیرد، آنگاه نه تنها این امر محیط زیست جزیره را تهدید نخواهد کرد بلکه عاملی می شود تا این جزیره بیش از پیش حفاظت شود.                    
وی یادآور شد: به زودی به همراه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سفری به هندورابی خواهیم داشت تا مسائل زیست محیطی مرتبط با طرح گردشگری جزیره آرامش را از نزدیک بررسی کنیم.                                                                                               
فرشچی عنوان کرد: با این بازدید نهایی و سپس برگزاری نشست های مشترک با سرمایه گذار، نتیجه نهایی برای چگونگی اجرای پروژه گردشگری در جزیره هندورابی اعلام خواهد شد.                                                                                                                                                                             
وی اظهار امیدواری کرد: سازمان مناطق آزاد کیش و قشم که از طرح گردشگری جزایر حمایت می کنند، بتوانند نیازهای محیط زیستی سازمان را برآورده کند تا هر چه سریعتر شاهد عملیاتی شدن پروژه های گردشگری در جزایر توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی باشیم.

1