تحویل دو بنای تاریخی به سرمایه گذاران اصفهانی

3 می 2016 - 13:00 dsfr.ir/rm6vu

تحویل دو بنای تاریخی به سرمایه گذاران اصفهانی
upload.ir
عمارت بخردی

دو بنای تاریخی خانه محمدقلی شیران و خانه سرهنگ بخردی در استان اصفهان با حضور نمایندگان صندوق احیاء برای شروع عملیات مرمت، احیاء و بهره برداری تحویل بهره برداران بخش خصوصی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا)، کارشناسان این مجموعه دو بنای تاریخی خانه محمد قلی شیران و خانه سرهنگ بخردی را به بهره برداران بخش خصوصی تحویل دادند.

خانه سرهنگ بخردی اصفهان در خیابان چهارباغ پایین واقع شده و از نوع خانه های ایوان دار متعلق به اوایل دوره ی صفویه است. صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی حجم هزینه های مرمت این بنا را یک میلیارد و سیصد میلیون تومان عنوان کرده است.

گفتنی است که این مجموعه قرار است به عنوان یک مرکز اقامتی - پذیرایی مورد بهره برداری قرار گیرد.

خانه محمدقلی شیران، دیگر بنایی که در شهر اصفهان به بهره بردار بخش خصوصی تحویل داده شده نیز بنایی متعلق به دوران قاجار است که در خیابان چهارباغ پائین اصفهان قرار دارد.

این بنا نیز قرار است با کاربری اقامتی - پذیرایی مورد بهره برداری قرار گیرد و برای مرمت آن نیز هزینه ای معادل 310 میلیون تومان پیش بینی شده است. وجود تزئینات خاص معماری از ویژگی های این بنا محسوب می شود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 13 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1