17 آوریل 2024 - 13:11
ابراهیم بای سلامی:

همایش بین المللی سرمایه گذاری 100 هتل 100 کسب و کار برگزار می شود

18 آوریل 2016 - 08:00 dsfr.ir/tf8kp

همایش بین المللی سرمایه گذاری 100 هتل 100 کسب و کار برگزار می شود
مینا رشیدی
هفتمین نشست جلسه کمیسیون تخصصی گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر - یکشنبه 29 فروردین 1395

به منظور هماهنگی و همسطح سازی اطلاعات، هگتا قصد دارد با برگزاری همایش 9 خرداد بسته های سرمایه گذاری خود را در جهت تحقق راهبرد 100 هتل، 100 کسب و کار به صورت مشارکتی با بخش خصوصی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی و ارائه دهد.

ابراهیم بای سلامی، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در هفتمین نشست جلسه کمیسیون تخصصی گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر که یکشنبه 29 فروردین 1395 برگزار شد، امسال را سال مهمی برای گردشگری کشور دانست و گفت: امیدواریم پس از برجام، صنعت گردشگری بتواند جایگزین صنعت نفت شود. اما نکته تامل برانگیز این است که بخش خصوصی ما به آن اندازه که باید و شاید در عرصه گردشگری از آمادگی کافی برای پذیرش حجم بالای گردشگران به کشور برخوردار نیست. با این همه، چاره ای جز شروع وجود ندارد و این شروع باید با استفاده از تجربه و کارشناسی انجام شود.

وی اظهار کرد: شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتظار دارد بخش خصوصی منویات خود را آماده کند و ما نیز از این آمادگی برخورداریم تا این انتظارات و خواسته ها را در دستور جلسه این شورا قرار دهیم. چون گردشگری امری فرابخشی است و با تمام عرصه های کشور از امنیت، صنعت، جاده و حمل و نقل گرفته تا بهداشت و درمان و تغذیه و غیره در ارتباط است. بنابراین الزام مشارکت بخش خصوصی مشهود است.

مشارکت ضعیف بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: در گذشته نیز فراخوانی از طرف شورای تدوین برنامه ششم توسعه ارائه شد و قرار شد اعضای کمیسیون نظرات خود را ارائه داده و پس از جمع بندی در تدوین برنامه و برای تعیین سیاست ها و راهبردهای کلی کشور به کار بسته شود. اما متاسفانه این فراخوان جدی گرفته نشد.

ابراهیم بای سلامی اضافه کرد: به نظر من در برنامه ششم توسعه بخش خصوصی آنچنان که شایسته اوست، ظاهر نشد. حداقل پیشنهادهای کارشناسانه محکم تری از وضعیت کنونی باید ارائه داده می شد. اما غالبا مسائل معمولی و نه از دیدگاه کلان ارائه شد. دلیل این امر این است که صنعت گردشگری در کشور ما هنوز ضعیف است و کارشناسان و نخبگان ما، برای ارائه فرا تحلیل هایی از موضوعات و مسایل این صنعت در تطبیق با منطقه و جهان با در نظر گرفتن آینده نگری از قدرت کافی برخوردار نیستند.

هنوز فرصت تاثیرگذاری بخش خصوصی بر برنامه ششم وجود دارد

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: با تمدید یکساله برنامه پنجم و با دادن فرصتی دوباره به برنامه ششم، باید بگویم هنوز بخش خصوصی فرصت تاثیر گذاری بر برنامه ششم را دارد.

وی در اشاره به 3 اقدامی که باید در گردشگری کشور صورت گیرد، تصریح کرد: اول اینکه با ایجاد سیاست های تشویقی از جانب دولت باید بستری فراهم شود که مشارکت و سرمایه گذاری ها به سمت گردشگری حرکت کنند. دوم موضوع تسهیل سازی است. دولت باید در غالب استراتژی توسعه صنعت گردشگری موانع پیش روی این صنعت را بر دارد. تنها با مقایسه ای ساده بین صنعت گردشگری ترکیه، مالزی و بسیاری کشورهای دیگر با ایران به راحتی می توان تاثیر سیاست های عمومی کشور را در توسعه گردشگری مشاهده کرد. منظور از تسهیل تنها پرداختن به سیاست های کلی نیست بلکه تسهیلات مالی و اعتباری نیز در اینجا مطرح است. با نگاهی گذرا از میزان دریافتی صنعت گردشگری از صندوق توسعه ملی، می توان به رقم ناچیزی رسید که مطمئنا در حد صنعت گردشگری کشور نیست. سومین نکته تسریع است. وام ها و تسهیلات و تشویق هایی که برای صنعت گردشگری در نظر گرفته شده است باید به موقع و سریع ارائه شود تا بتوان بر روی سرمایه گذاری و زمان آن حساب کرد.

حرفی موثر بالاتر از سطح وزارت خانه ها و دولت و حاکمیت برای عرضه داشته باشید

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری گفت: من از کمیسیون تخصصی گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر به عنوان پارلمان بخش خصوصی تقاضا دارم در رابطه با این 3 موضوع پیشنهادات خود را ارائه دهند تا در تدوین برنامه ششم توسعه به کار رود.

100 هتل، 100 کسب و کار

وی در رابطه با مجموعه های هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) بیان کرد: مجموعه هتل های هما، مجموعه ایران گردی و جهانگردی، قطارهای رجا، دهکده ساحلی بند انزلی، مجموعه رفاه گستر و آژانس تامین اعضای این هلدینگ هستند. مدتی است که به عنوان مدیر عامل این هلدینگ تلاش می کنم در کنار بخش خصوصی، هم افزایی ایجاد کنیم. این مجموعه در کنار بخش خصوصی قطعا می تواند اهداف اقتصادی خود را محقق سازد و دست به اقدامات مشارکتی بزند.

ابراهیم بایسلامی افزود: از طرف دیگر سعی شد با ایجاد زمینه هایی در بحث گردشگری سلامت، زیارت و غیره تحرک بیشتری در بخش خصوصی که غالبا از نوع کسب و کارهای کوچک و متوسط مقیاس است، حاصل کنیم. در همین قالب، چند طرح توسعه ای نیز تعریف و در یکی از راهبردهای هلدینگ هگتا، "100 هتل، 100 کسب و کار" مطرح شد.

این استاد گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ اظهار کرد: پس از مکاتبه با استانداران سراسر کشور، خواستار معرفی زمین هایی از طرف بخش خصوصی و دولتی شدیم و به ایجاد بسته های سرمایه گذاری عملیاتی دست زدیم. روزی نیست که با یک تا دو شرکت خارجی از چین، اروپا، مالزی، شرق آسیا و غیره ملاقات نداشته باشیم.

وی ادامه داد: ما قصد داریم با تعریف پروژه های سرمایه گذاری در زمین های مشخص و با محدوده های معین با سرمایه گذاران داخلی و بین المللی، ساخت 100 هتل را در برنامه های خود قرار دهیم. بر اساس مطالعات UNIDO و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دهه های گذشته مشخص شد، ایران به 580 هتل 4 تا 5 ستاره نیاز دارد. ریاست سازمان نیز معتقد است ما نیازمند 400 هتل در کشور هستیم. به عنوان مثال در شهری مانند دبی، حدود 280 هتل 5 ستاره وجود دارد. در استانبول و مالزی نیز به همین ترتیب است. در ایران، هتل 5 ستاره واقعی به تعداد انگشتان دست نیز وجود ندارد. تعداد هتل های 4 و 5 ستاره اسمی کشور، حدود 110 عدد است که نسبت به جمعیت، وسعت و آمایش ایران بسیار اندک است. زمینه و بستر سرمایه گذاری برای احداث هتل آماده است.

همایش بین المللی 9 خرداد؛ هدف ارائه بسته های سرمایه گذاری مشارکتی

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری بیان کرد: به منظور هماهنگی و همسطح سازی اطلاعات بین شرکت های خارجی و داخلی هتل ساز عمده، قصد داریم همایشی بین المللی را برای 9 خرداد برگزار کنیم تا بدین وسیله بتوانیم بسته های سرمایه گذاری را به صورت مشارکتی با بخش خصوصی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه دهیم. در همین جا از تمام اعضای کمیسیون، بخش خصوصی و یا شرکت های خارجی همکار شما دعوت می شود تا در این همایش حضور داشته باشید.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی از پروژه های سرمایه گذاری تعریف و کاملا آماده هستند و از طریق هتل هما نیز قبلا معرفی شده اند. پروژه های دیگری نیز مانند هتل همای اصفهان، شیراز، تهران، قم، مشهد و همدان و ... نسبتا آماده و منتظر سرمایه گذاری هستند.

هتل ساز متخصص نداریم و با کمبود  نیروی انسانی آموزش دیده رو به رو هستیم

ابراهیم بای سلامی با اشاره به مطالعات انجام گرفته گفت: متاسفانه در کشور، شرکت های هتل ساز واقعی وجود ندارد. ساختمان ساز داریم اما شرکتی که به صورت تخصصی هتل ساخته باشد وجود ندارد. در دیدگاه های جدید، هتل تنها محلی برای اقامت نیست. باید هتل به گونه ای تعریف شود که پدیده ای اقتصادی اجتماعی باشد و در هر شرایطی بتواند دخل و خرجش را با یکدیگر معادل سازد. وی در بیان ضعف و کمبود کارکنان و نیروی انسانی آموزش دیده صنعت هتلداری تصریح کرد: درست است که نیروی آموزش دیده هتلداری، میهمان داری و پذیرایی در ایران بسیار اندک است اما تنها با ساخت هتل است که یکی از راهبردهای اساسی به توسعه نیروی انسانی و آموزش هتلداری حرفه ای منجر می شود. ما تنها زمانی نیروی حرفه ای تربیت خواهیم کرد که مطمئن شویم در پی این امر سودی برای ما نهفته است. اگر جوانان ما احساس کنند با آموزش دیدن در این دوره ها می توانند کار و درآمدی کسب کنند، وارد چنین صنعتی می شوند.

بهترین و مرغوب ترین زمین ها در شهرهای گردشگری پذیر در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی

محسن پورسینا، عضو هیات رئیسه اتاق اصفهان در رابطه با گفته های بای سلامی بیان کرد: برای جذب سرمایه گذاران خارج از کشور، مکان و جایگاه جغرافیایی زمین بسیار مهم است و باید مکانی انتخاب شود که ارزش سرمایه گذاری بالا داشته باشد. اگر بخواهیم آسیب شناسانه به این موضوع بپردازیم باید بپذیریم که بهترین و مرغوب ترین زمین ها در شهرهای ما به ویژه در شهرهای گردشگری پذیر در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی قرار دارد. به عنوان مثال حاشیه رودخانه زاینده رود اصفهان مناسب ترین مکان برای ساخت هتل است. آیا می توان امید داشت تعاملی در این راستا صورت گیرد.

بای سلامی در پاسخ به این اظهارت بیان کرد: متاسفانه به سبب فقدان آگاهی و اطلاعات و عدم مراجعه متقاضی گردشگری، بیش از 70 درصد از زمین هایی که برای بخش گردشگری بر اساس مطالعه برنامه ملی توسعه گردشگری در نظر گرفته شده است، توسط کمیسیون ماده 100 از وضعیت بلاک خارج شده و به بخش های دیگر داده می شود. از طرف دیگر لازم نیست همیشه در بهترین و گران ترین نقطه شهر، هتل و مجتمع های گردشگری ساخته شود. گردشگری وابسته به جاذبه است. در شهری مانند اصفهان به دلیل عدم برخورداری از هتل 5 ستاره، 70 درصد از تورهای اروپایی برگشت می خورند پس قطعا سرمایه گذاری در بخش هتلداری در هر جایی از این شهر جواب می دهد و لزومی ندارد در گران ترین و مرغوب ترین زمین دست به سرمایه گذاری زد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری گردشگری در ایران منفی است. در استان خوزستان ما خواستار معرفی زمین بوده ایم تا در ساخت هتل و تاسیسات گردشگری سرمایه گذاری کنیم. اما تاکنون پاسخی به ما داده نشده است. این بدین معنی است که اصلا کسی انگیزه ای برای این کار ندارد.

بنا بر گفته های یکی از اعضای کمسیسون تخصصی گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر، در گردشگری ایران نه موانع قانونی بلکه اجرایی نشدن قوانین در بدنه دولتی و بخش های اعطا کننده مجوزهای گردشگری، مشکل ساز است. روند رژیم صدور مجوز در ایران بسیار طولانی تر از راه اندازی یک کسب و کار است. کارآفرینان بخش خصوصی از کندی روند صدور مجوزها و تسهیلات مالی رنج می برند. از طرف دیگر حتی با در اختیار داشتن قوانین مطلوب در زمینه گردشگری، آیین نامه های تدوینی داخل خود سازمان های دولتی به قدری زیاد است که عملا فرآیند ایجاد کسب و کار را مختل می سازد. با چنین مسائلی یک سرمایه گذار خارجی چگونه می تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی تاب بیاورد. قوانین کنونی ما به حد کافی برای راه اندازی کسب و کار مطلوب است اما مشکل در قوانین دست و پاگیر و نانوشته ای است که از زیر میز صدور مجوز در قالب آیین نامه های سازمانی بیرون می آید. باید قوانیی زاید حذف شود.

ابراهیم بایسلامی در این مورد نیز پاسخ داد: در ایران نیز قانون بهبود فضا کسب و کار وجود دارد اما نباید فراموش کرد که هیچ فضای کسب و کاری بهبود پیدا نمی کند تا زمانی که کسب و کار شروع شود.
هنوز هستند کسانی که با گردشگری مشکل دارند.

این استاد دانشگاه در ادامه اضافه کرد: آنچه ما در کشور به آن محتاجیم، ادبیات و تفسیر گردشگری است. هنوز افراد بسیاری با توسعه گردشگری مخالف هستند. باید در نشریات، مطبوعات و رسانه های مختلف در مورد گردشگری و کارکردهای آن در اشتغالزایی، فقرزدایی، ایجاد عدالت و ... مفصل سخن گفت تا باقی ارگان ها و اعضای جامعه نیز به ما بپیوندند.

گردشگری؛ اولویت اول برنامه ششم

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: گردشگری باید اولویت اول برنامه ششم توسعه قرار گیرد. اگر بخواهیم ساختمان سازی از رکود خارج شود باید هتل، مجتمع توریستی بسازیم. اگر می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم و یا اگر می خواهیم هویت ملی و فرهنگی خود را به جهان معرفی کنیم و بسیاری دیگر، چاره ای جز حرکت در مسیر توسعه گردشگری برای ما وجود ندارد.

دومین اجلاس گردشگری سلامت با حضور کشورهای عضو اکو در ایران برگزار می شود

محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: دومین اجلاس گردشگری سلامت با حضور کشورهای عضو اکو در نیمه دوم امسال در یکی از استان های کشور برگزار می شود.
وی اضافه کرد: همان طور که می دانیم سفر ریاست جمهوری به اتریش کنسل شد اما تیم های اقتصادی و اتاق بازرگانی کار خود را انجام دادند و از این میان یکی از تیم های موفق در حوزه گردشگری سلامت بود.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: با هماهنگی انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران و برگزاری نشست های مفید در اتریش، قرار بر انتقال تجربیات و سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی نظیر دارو، تجهیزات و گردشگری سلامت و ساخت بیمارستان گذاشته شد.

محمد جهانگیری اظهار کرد: انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت ذیل حوزه شورای راهبری گردشگری سلامت شکل گرفت و شنبه 28 فروردین 1395 با حضور قشقاوی، معاونت کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، مرتضی رحمانی موحد، معاونت گردشگری سازمان میراث، علیرضا زالی، رییس سازمان نظام پزشکی، محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و اتاق بازرگانی به عضویت این شورا درآمد. نشست دیگری نیز در نیمه دوم تیرماه با حضور وزرا عضو شورا راهبری و معاون اول رییس جمهور در حوزه گردشگری سلامت برگزار خواهد شد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی بیان کرد: برای 8 عدد از آژانس های گردشگری نیز مجوز گردشگری سلامت صادر شده است. دیروز نیز در شورای راهبری، تسهیلاتی برای شرکت های فعال در حوزه گردشگری سلامت تصویب و قرار شد برای شرکت هایی که تاکنون فعال بوده اند با تایید وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تسهیلات بند ب ایجاد شود.

وی در پایان افزود: کلوب بیمارستانی نیز با حضور 15 بیمارستان در کشور شکل گرفت.

1