حفظ اقیانوس های جهان تلاش بیش تر می خواهد

9 آوریل 2016 - 14:40 dsfr.ir/7r5od

حفظ اقیانوس های جهان تلاش بیش تر می خواهد
worldwildlife.org
حیات وحش اقیانوس

تنها 2.18 درصد اقیانوس های جهان تا به امروز به طور کامل تحت حفاظت قرار گرفته اند.

طبق کنوانسیون تنوع زیستی ملل متحد، 168 کشور جهان به ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی که دربرگیرنده 10 درصد اقیانوس هاست تا سال 2020 متعهد شده اند.

به گزارش ایسنا، با در نظر گرفتن اینکه اکنون تنها 2 درصد دریاهای جهان به گونه ای در وضعیت حفاظت شده قرار دارند، رسیدن به رقم 10 درصد به لحاظ سیاسی هدفی بلندپروازانه به حساب می آید.

هرچند گروهی از متخصصان دانشگاه یورک اظهار داشتند: این رقم برای تضمین سلامت اکوسیستم اقیانوس و تمام خدماتی که به بشر می دهند، کافی نیست. برای حفظ تنوع زیستی دریایی، محصولات شیلات و فوائد فرهنگی و اقتصادی گرفته شده از دریا لازم است 30 درصد اقیانوس های جهان تحت حفاظت قرار گیرند.

دکتر بتان اولئاری، یکی از محققان این مطالعه گفت: در حالی که در اولین نگاه رقم ارائه شده بزرگ به نظر می آید اما تعجب آور نیست.

کارشناسان دانشگاه یورک کانادا با بازبینی نتایج 144 مطالعه به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه اقیانوس ها باید به مناطق حفاظت شده دریایی تبدیل شوند تا بتوان به برخی اهداف خاص مدیریتی از قبیل حفظ تنوع زیستی، تخمین ارتباط جمعیتی میان مناطق حفاظت شده دریایی و نیز جلوگیری از ماهیگیری دست پیدا کرد.

به گفته کارشناسان، سال 2015 به لحاظ ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی حائز اهمیت بوده است چراکه بیش از دو میلیون کیلومترمربع از وسعت اقیانوس ها در گروه مناطق حفاظت شده قرار گرفته و این آمار بی سابقه بوده است.

به گزارش مونگابی، به رغم پیشرفت های به دست آمده تنها 2.18 درصد از اقیانوس های جهان تا به امروز به طور کامل تحت حفاظت قرار گرفته اند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1