اطلاعیه معاونت میراث فرهنگی

ایران تنها کشور ارسال کننده پرونده ثبت جهانی کمانچه به یونسکو

24 ژوئن 2015 - 13:50 dsfr.ir/4t0el

معاونت میراث فرهنگی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد تاکنون کشور دیگری به تدوین یا ارسال پرونده ای با موضوع ثبت "ساز کمانچه" در فهرست جهانی میراث فرهنگی ناملموس مبادرت نورزیده و کشور جمهوری اسلامی ایران در این خصوص در جهان پیشگام است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اطلاعیه معاونت میراث فرهنگی آمده است:

"اخیرا اخباری مبنی بر اینکه کشورهای دیگر ساز کمانچه را برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی ناملموس به یونسکو پیشنهاد کرده و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در انجام این مهم تعلل کرده منتشر شده است.

ضمن تشکر از جامعه فرهنگی ایران و حساسیت های به موقع و به منظور تنویر افکار عمومی و پاسخ به دغدغه های مشفقانه اعلام می دارد، پروندۀ «کمانچه: هنر ساختن و نواختن یک ساز آرشه ای فولکلوریک» سال گذشته به درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و توسط خانۀ موسیقی ایران، به مدیریت جناب آقای دکتر داریوش پیرنیاکان تدوین شد.

این پرونده در موعد مقرر به یونسکو ارسال و توسط آن مرجع اعلام وصول شد و تاکنون کشور دیگری به تدوین یا ارسال پرونده ای با موضوع کمانچه مبادرت نورزیده و ایران در ثبت این میراث فرهنگی ناملموس ارزشمند در جهان پیشگام خواهد بود. خبر ارسال پرونده و دریافت آن توسط یونسکو در اوایل فروردین ماه سال جاری در خبرگزاری ایرنا به سمع و نظر مردم شریف ایران رسید.

طی دو سال گذشته علی رغم محدودیت سهمیه جهانی کشورها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تغییر نگاه و رویکرد نسبت به روند ثبت جهانی ناملموس و با تلاش بی وقفه و سازماندهی مناسب توسط کارشناسان مربوطه، پرونده های مشترک و در خطر را در اولویت قرار داده و در این ارتباط پرونده های ثبت ناملموس فن آوری سنتی ساخت بادگیر و کمانچه همچنین پرونده مشترک مهارت پخت لواش و فرهنگ آن را به اتفاق چهار کشور منطقه، تهیه و تدوین نموده و به موقع به یونسکو ارسال و تحویل شده است که به ترتیب زمانی در نوبت ارزیابی قرار خواهد گرفت."

1