26 می 2020 - 20:44

سند همکاری در احیای دریاچه ارومیه به امضا می رسد

4 آوریل 2016 - 14:40 dsfr.ir/va9l7

سند همکاری در احیای دریاچه ارومیه به امضا می رسد
doe.ir
محسن سلیمانی روزبهانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

سند پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه با الگوسازی مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی روز سه شنبه 17 فروردین ماه امضا می شود.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از امضای سند پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه با الگوسازی مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در روز سه شنبه 17 فروردین ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، محسن سلیمانی روزبهانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفت: این مراسم با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، نمایندگان دولت ژاپن، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد، ستاد احیای دریاچه ارومیه و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان های آذربایجان شرقی و غربی در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد.

سلیمانی روزبهانی با تاکید بر اهمیت موضوع توجه به احیای تالاب ها افزود: موضوع کلیدی در احیای تالاب ها به ویژه دریاچه ارومیه توسعه الگوهای ناپایدار فعالیت های مختلف از جمله کشاورزی در حوزه آبریز تالاب ها است. توسعه ناپایدار مشکلات زیادی را در تالاب ها و به ویژه حوزه های پایین دست ایجاد کرده است.

به گفته وی، پروژه «همکاری در احیای دریاچه ارومیه با الگوسازی مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی» از سال 2014 با همکاری مشترک سازمان ملل متحد، دولت ژاپن و سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا شده است.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران تصریح کرد: محورهای کلیدی این پروژه افزایش روحیه مشارکت و نقش پذیری جوامع محلی در فرآیند احیای دریاچه ارومیه و کاهش فشار بر منابع آب واقع در حوضه آبریز می باشند که با بکارگیری برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی اجرا می شوند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در بخشی از این مراسم، گزارش نتایج و دستاوردهای اجرای فازهای اول و دوم پروژه در سال 2015 و اهداف پروژه در سال 2016 ارائه خواهد شد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران تاکید کرد: این پروژه بر اساس تعاملات متقابل انجام شده بین دولت ایران و ژاپن جهت همکاری در زمینه های محیط زیستی و همچنین به دلیل شرایط بحرانی دریاچه ارومیه، از سال 2014 با هدف دسترسی به سه هدف ذیل آغاز شد.

به گفت سلیمانی اهداف این پروژه، بالا بردن سطح اطلاعات و درک جوامع محلی از نقش مهمی که در استفاده از روش های کشاورزی پایدار و احیای دریاچه ارومیه دارند، گسترش کشاورزی پایدار در 75 روستای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف کاهش حداقل 35 درصد آب و بسیج اجتماعی به منظور انجام اقدامات احیایی دریاچه ارومیه و حفاظت از تنوع زیستی است.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران درپایان افزود: این پروژه با اختصاص بودجه 2 میلیون دلار توسط دولت ژاپن در سال های 2014 و 2015 اجرا شده است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
4 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1