جا به جایی یک میلیون مسافر نوروزی با قطارهای رجاء

4 آوریل 2016 - 13:40 dsfr.ir/kn79s

جا به جایی یک میلیون مسافر نوروزی با قطارهای رجاء
tpaa.ir
مسافران در ایستگاه راه آهن تهران

ضریب اشغال 82 درصدی قطارهای رجاء در ایام عید / میانگین تأخیر قطارها در طول مسیر 20 دقیقه.

سید حسن موسوی نژاد مدیرعامل شرکت رجاء از جا به جایی یک میلیون مسافر نوروزی با قطارهای شرکت متبوعش در ایام طرح نوروزی از 25 اسفند 94 تا 15 فروردین 95 خبر داد و گفت: ضریب اشغال نوروزی قطارهای نوروزی رجاء با رشد 8 درصدی امسال به 82 درصد رسید.

موسوی نژاد گفت: با توجه به اینکه کل مسافران قطارهای نوروزی یک میلیون و 600 هزار نفر بودند رجا سهم بالا و مهمی در جا به جایی مسافران نوروزی داشت.

وی با بیان اینکه ضریب اشغال قطارهای نوروزی نسبت به سال گذشته رشد 8 درصدی داشت، افزود: سال گذشته ضریب اشغال قطارهای نوروزی رجا 74 درصد و امسال این ضریب اشغال به 82 درصد رسید.

مدیرعامل شرکت رجاء یادآور شد: شرکت مسافری رجا در ایام عید نوروز به طور متوسط روزانه 100 رام قطار برای جا به جایی مسافران نوروزی در نظر گرفته بود که این تعداد در روزهای مختلف نوروزی متغیر بود.

وی اضافه کرد: میزان تأخیرها نیز در عید امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار بهتری داشت به طوری که در بسیاری از ایام عید تأخیر از مبدأ قطارهای نوروز رجاء صفر بود. در عین حال میزان تأخیر از مبدأ برای کل قطارهای نوروزی رجاء امسال به 30 ثانیه رسید که یک رکورد جدید به حساب می آید. همچنین متوسط تأخیر طول مسیر نیز نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشت و میانگین تأخیر قطارهای نوروزی رجا به 20 دقیقه رسید.

مدیرعامل شرکت رجاء تأکید کرد: با وجود تنگناهای مالی که برای شرکت رجاء وجود داشت ولی تلاش شد نه تنها سطح ارائه خدمات افتی نداشته باشد بلکه خدمات نیز ارتقا پیدا کند.

بر اساس گفته موسوی نژاد نظرسنجی هایی از مسافران صورت گرفت که نشان می دهد رضایت مسافران نسبت به سال های قبل رشد نسبی داشت.

از 25 اسفند 94 تا 15 فروردین ماه یک میلیون و 600 هزار مسافر از طریق تمامی شرکت های مسافری ریلی جا به جا شدند که تقریبا با سال گذشته برابر بود. همچنین تعداد کل قطارهای مسافری 3 هزار و 600 رام و ضریب اشغال آن ها طی این مدت 77.2 درصد بود.

در بحث تاخیر از مبدا نیز 95 درصد قطارها بدون تاخیر سیر خود را شروع کردند اما در مجموع به طور میانگین این نوع تاخیر 30 ثانیه رسید حال آنکه سال قبل این عدد 60 ثانیه بود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1