دفاع از واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری ها

3 آوریل 2016 - 13:20 dsfr.ir/j64hg

دفاع از واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری ها
اصغر خمسه
یکی از بناهای تاریخی تهران قدیم

موفقیت یا عدم موفقیت واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری ها در برنامه ششم توسعه در گرو پروتکلی است که برای این تبصره نوشته خواهد شد.

به گزارش «ایلنا»؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران ضمن دفاع از بحث مربوط به واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری ها در برنامه ششم توسعه، معتقد است که موفقیت یا عدم موفقیت این مساله در گرو پروتکلی است که برای این تبصره نوشته خواهد شد.

رجبعلی خسروآبادی مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در مورد واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری ها توضیح داد: «برخی اتفاقات باید به صورت تعاملی انجام شود و باید اجازه دهیم تا دیگران هم در این زمینه کمک کنند. واگذاری های مطرح شده از این باب نیست که بناها و محوطه ها را رها کنیم، بلکه باید توجه کنیم که ما دو قسمت کار داریم؛ یک بخش عملیات و بخش دیگر نظارت.»

وی افزود: « نظارت حاکمیت و سیاست گذاری قابل واگذاری و تفویض نیست؛ بنابراین آنچه رخ می دهد بهره گیری از امکانات و مواهبی است که در نهادهای مختلف وجود دارد و شما می توانید طی مشارکت با آن ها این تعامل را ایجاد کنید.»

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 14 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1