28 سپتامبر 2023 - 13:49
مقایسه رقم دیه داخلی و بین المللی

جزئیات قانون پرداخت دیه به قربانیان پروازهای خارجی و داخلی

22 ژوئن 2015 - 15:30 dsfr.ir/k994c

یک وکیل دادگستری، در خصوص قانون پرداخت دیه به قربانیان پروازهای خارجی و داخلی گفت: ایران از سال 1354 به کنوانسیون ورشو مصوب 1929 و پروتکل های آن ملحق شده که بر اساس آن شرکت های هواپیمایی مسئولیت مسافرینی که دچار سوانح هوایی شده را پذیرفته و باید غرامت آنرا بر اساس مفاد این کنوانسیون بپردازند.

سمیه موسوی افزود: از آنجا که حدود این کنوانسیون به موجب ماده 1 آن تنها پروازهای بین المللی را در برمی گرفت و موضوع مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی همچنان بلاتکلیف بود در سال 1364 مجلس وقت با تصویب قانون تعیین حدود مسولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی دایره شمول کنوانسیون را گسترش داده و آن را به پروازهای داخلی تسری داد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مشکل پرداخت دیه مسافران در پروازهای داخلی اما با این قانون برطرف نشده و اجرای آن به علت در برداشتن بار مالی سنگین همواره با مقاومت از سوی ایرلاین ها مواجه و دستگاه قضایی با وجود صدور رای در مرحله اجرا با مشکلات فراوانی مواجه می شد و لذا در چند مرحله از شورای نگهبان بابت چگونگی اجرای این قانون نظریات مشورتی اخذ شد.

موسوی با اشاره به تفاوت مبلغ دیه بین المللی و دیه بر مبنای قانون مجازات گفت: رقم دیه بین المللی که بر اساس کنوانسیون های بین المللی شرکت های هواپیمایی در پروازهای خارجی موظف به پرداخت آن هستند 100000 SDR (حق برداشت ویژه) معادل $ 141,503 USD است که با توجه به نرخ دلار حدودا معادل 466 میلیون تومان بابت هر دیه کامل می شود، این در حالی است که مبلغ دیه کامل بر اساس قانون مجازات 165 میلیون تومان در ماه های غیرحرام و 220 میلیون تومان در ماه های حرام است.

موسوی ادامه داد: حدود 25 سال، اختلافات حقوقی و حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، موضوع بحث حقوق دانان، ایرلاین ها و کارشناسان هواپیمایی کشوری بود که نهایتا در سال 1391 مجلس با تصویب قانونی مبلغ دیه در پروازهای داخلی را با میزان دیه قانون مجازات اسلامی یکنواخت نمود و مقرر داشت محدوده اجرایی سیستم ورشو فقط محدود به پروازهای بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه با تصویب این قانون بیش از دو دهه اختلاف حقوقی در این موضوع پایان یافت، گفت: به این ترتیب مسافران از حیث تعلق دیه به دو گروه پروازهای داخلی و خارجی طبقه بندی شدند (مسافرین در پروازهای داخلی فقط بر مبنای قانون مجازات و مسافرین در پروازهای خارجی بر اساس سیستم ورشو) که در هر دو گروه نظر به اینکه دیه بر اساس قرارداد شرکت بیمه پرداخت می شود تفاوتی بین مبلغ دیه زن و مرد وجود نخواهد داشت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1