12 ژوئیه 2024 - 20:24
سید هادی معتمدی تحلیل کرد:

وضعیت روحی و روانی ایرانیان در سال جدید چگونه می شود؟

22 مارس 2016 - 10:30 dsfr.ir/db4e8

وضعیت روحی و روانی ایرانیان در سال جدید چگونه می شود؟
بهمن زارعی
مسافران نوروزی در طاق بستان

یک روانپزشک گفت افزایش اعتماد اجتماعی موجب افزایش خوش بینی به مسوولان در جامعه شده است، لذا پیش بینی می شود آسیب های اجتماعی در مسیری نزولی قرار بگیرد.

یک روانپزشک با بیان این نکته که افزایش اعتماد اجتماعی موجب افزایش خوش بینی به مسوولان در جامعه شده است پیش بینی کرده است به دنبال این افزایش اعتماد، قانون پذیری افزایش یابد و آسیب های اجتماعی در مسیری نزولی قرار بگیرد.

سید هادی معتمدی، روانپزشک و استاد دانشگاه، درباره وضعیت روحی و روانی ایرانیان در سال جدید اظهار امیدواری کرده است که در سال 1395 وضعیت اعتماد به دولت افزایش یافته و با بهبود کار، سرمایه و افزایش رونق اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یافته و افراد بتوانند برای افزایش نشاط خود و خانواده شان هزینه بیش تری کرده و زمان بیشتری را در راه سلامتی روحی و روانی خود صرف کنند.

این روانپزشک همچنین در تحلیلی که در سالنامه تجارت فردا منتشر شده، عنوان کرده است: بدیهی است که افزایش امنیت فردی و امنیت روحی و روانی جامعه نه تنها انگیزه، شادی و امید را در جامعه افزایش می دهد بلکه موجب بهبود در تعارض های زندگی افراد شده و در مواجهه ایشان با مشکلات مختلف فردی و اجتماعی اثرات مثبت خود را اعمال می کند.

او در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات روحی و روانی دارای سه آبشخور عمده بیولوژیک (زیست شناسی)، سایکولوژیک (مانند مسائل و مشکلات خانوادگی و ...) و اجتماعی است که بهبود در هر کدام روی سایر دامنه ها اثر می گذارد، تحلیل کرده است: یکی از شاخص های مهم در بررسی اوضاع اجتماعی، فرهنگی یک جامعه موضوع سرمایه اجتماعی است که از جمله آنها می توان به مشارکت اجتماعی اشاره کرد. می توان تصور کرد که امید به آینده موجب مسوولیت پذیری بیشتر در بین آحاد جامعه شده است. اگر مردم خود را ملزم به پاسداری از دستاوردها بدانند، همین امر موجب مشارکت بیشتر مردم در حل مسائل اجتماعی می شود که تبلور این امر معمولا در رشد و شکوفایی NGO ها خود را نشان خواهد داد و بررسی های آماری در سال های آینده این فرضیه را به بوته آزمایش خواهند گذاشت.

معتمدی در بخش دیگری از این تحلیل که متن کامل آن در شماره 170 مجله تجارت فردا منتشر شده، افزایش آگاهی های اجتماعی و همچنین اعتماد اجتماعی را از شاخص های سرمایه اجتماعی دانسته و اظهار کرده است: افزایش اعتماد اجتماعی موجب افزایش خوش بینی به افراد مسوول در جامعه شده است. مسوولان در راستای اقداماتی که در حال انجام است (مثل محاکمه مفسدان اقتصادی، انتخابات شفاف و ...) می توانند این شاخص را افزایش دهند. در این صورت می توانیم امیدوار باشیم به دنبال آن قانون پذیری در جامعه و در بین مردم و بالاخص جوانان افزایش یابد و آسیب های اجتماعی در مسیری نزولی قرار بگیرد.

او افزوده است: از طرفی افزایش نشاط و امید در جامعه می تواند در کنترل یکی از مهم ترین اختلالات روانپزشکی یعنی افسردگی تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد زیرا در بین شاخص های افسردگی hopelessness (ناامیدی) مهم ترین شاخص در مورد بهبودی تلقی می شود که حتی می تواند مهم تر از افکار خودکشی تلقی شود. بدیهی است که افزایش امید به آینده، امید به وضعیت بهتر و کاهش فشار روحی و روانی ناشی از مسائل اجتماعی می تواند دارای تاثیرات شگرف در بهبود فرد باشد.

معتمدی همچنین در این تحلیل، به عنوان یک روانپزشک که مستقیم با مردم در تماس است، اظهار امیدواری کرده است که سال 1395 سالی بهتر و پرامیدتر برای ملت ایران باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « اقتصادنیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1