25 سپتامبر 2023 - 15:59
مدیرعامل رجا خبر داد:

کاهش فاصله اعزام قطارها در مسير مشهد-تهران

21 ژوئن 2015 - 16:30 dsfr.ir/o51wo

مدیرعامل رجا کاهش فاصله اعزام قطار در خط آهن تهران-مشهد به کمتر از 10 دقیقه را نتیجه تکمیل بلاک متحرک در این مسیر ریلی عنوان کرد.

سید حسن موسوی نژاد درباره افزایش بهره وری قطارها و استفاده بیشتر از ظرفیت موجود، گفت: در مورد افزایش سرعت نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها هستیم، سال گذشته در مسیر ریلی تهران-مشهد (به عنوان پرترددترین مسیر ریلی کشور) برخی گلوگاه ها رفع و سوزن ها با تراورس چوبی به تراورس بتنی تبدیل شد، بدین ترتیب سرعت روی سوزن 40 تا 45 کیلومتر افزوده شد و لازم نیست، قطارها سرعت خود را کاهش دهند و این به افزایش بهره وری می انجامد.

موسوی نژاد بیان کرد: سیستم ATC که در روز پایانی اسفند 93 در خط آهن تهران-مشهد به بهره برداری رسید، دخالت انسان را در کنترل حرکت قطارها کاهش داد و نتیجه آن ارتقای ایمنی و افزایش سرعت است.

وی با اشاره به تکمیل بلاک متحرک در این مسیر ریلی، افزود: بدین ترتیب ظرفیت خط آهن تهران-مشهد افزایش پیدا می کند و می توان فاصله اعزام قطارها را به کمتر از 10 دقیقه کاهش داد؛ با کنترل اتوماتیک موجود، هم افزایش سرعت و هم افزایش ظرفیت در این مسیر خواهیم داشت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1