2 مارس 2024 - 06:36
رئیس گروه مرمت آثار تاریخی استان اردبیل خبر داد:

راه اندازی آزمایشگاه مرمت آثار تاریخی در مجموعه جهانی شیخ صفی

21 ژوئن 2015 - 16:10 dsfr.ir/17633

نخستین آزمایشگاه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی استان اردبیل در جوار موزه باستان شناسی واقع در مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی راه اندازی شد.

رئیس گروه مرمت آثار تاریخی استان اردبیل با اشاره به مقرارت یونسکو مبنی بر راه اندازی آزمایشگاه حفاظت و مرمت آثار تاریخی در جوار پایگاه پژوهشی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی، افزود: این آزمایشگاه در جوار موزه باستان شناسی اردبیل در اتاقی به ابعاد 3*8 به مساحت تقریبی 24 متر مربع راه اندازی شده است.

کریم لطفی اضافه کرد: راه اندازی آزمایشگاه حفاظت و مرمت آثار تاریخی با حمایت و پیگیری های مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و جذب کارشناس متخصص مرمت اشیاء و آثار تاریخی در آزمایشگاه محقق شد و در نخستین جلسه آغاز به کار این آزمایشگاه که با حضور معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی برپا شد، مقرر شد همکاری های مابین کارشناشان آزمایشگاه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی استان و پژوهشکده مذکور بیش از پیش نزدیک تر باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1