6 اکتبر 2021 - 05:00

دومین پرواز مستقیم تهران - آلماتی برقرار شد

20 ژوئن 2015 - 14:00 dsfr.ir/6l9gd

دومین پرواز مستقیم در مسیر تهران - آلماتی از امروز سی خرداد ماه دایر می شود.

شرکت هواپیمایی ماهان از امروز دومین پرواز مستقیم در هفته خود را در مسیر تهران - آلماتی و بالعکس دایر خواهد کرد.

پروازهای هواپیمایی ماهان در مسیر تهران - آلماتی هر هفته در روزهای سه شنبه و شنبه دایر است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « شبکه خیر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1