6 اکتبر 2021 - 18:16

نرخ بلیت ورودی دو مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد و نیاوران تغییر کرد

20 ژوئن 2015 - 11:30 dsfr.ir/s689e

نرخ بلیت ورودی دو مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران و سعدآباد به استناد تصویب نامه هیات وزیران افزایش یافت.

محمدرضا کارگر مدیر کل امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی-تاریخی با اعلام این مطلب گفت: به استناد تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 13 آذر ماه سال 91 و با توجه به برنامه ریزی ها و کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر سطح بندی موزه ها، بناها و محوطه های تحت پوشش سازمان، نرخ جدید بلیت ورودی به دو مجموعه فرهنگی- تاریخی تهران افزایش یافت.

کارگر با بیان اینکه نرخ بلیت ورودی برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی متفاوت است، یادآور شد: بازدیدکنندگان داخلی برای ورود به این دو مجموعه باید مبلغ 20 هزار ریال پرداخت کنند و برای بازدید از هر کدام از موزه ها و کاخ موزه های این مجموعه ها مبلغ 15 هزار ریال بپردازند. مبلغ ورودی برای بازدیدکنندگان خارجی 150 هزار ریال است و همچنین برای بازدید از هر کدام از موزه ها و کاخ موزه ها به صورت جداگانه باید مبلغ 100 هزار ریال پرداخت کنند.

وی در پایان افزود: دستورالعمل تعیین نرخ بلیت ورودی دو مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد و نیاوران ابلاغ شده است و روسای این مجموعه ها باید از تاریخ 1 تیرماه سال جاری نسبت به اجرای نرخ جدید اقدام کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1