11 اکتبر 2021 - 12:36

احتمال پلمب اقامتگاه های بوم گردی

20 ژوئن 2015 - 11:20 dsfr.ir/kc2xz

اقامتگاه های بوم گردی در حالی امکان دارد پلمب شوند که فقط یک ماه برای ایجاد تشکل قانونی خود فرصت دارند و به گفته مدیرکل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان باید تحت پوشش اتحادیه مهمان پذیرها باشند.

فریدون اللهیاری گفت: در دور جدید برخوردهای اداره اماکن، هیچ اقامتگاهی به آن معنا پلمب نشده، بلکه نامه های هشدار پلمب از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی برای تعدادی از مالکان صادر شده است. با آنکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستورالعمل «مشخصات و ضوابط ساخت، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه ها» را ابلاغ کرده و پیشنهاد اضافه کردن عنوان «اقامتگاه های بوم گردی» را در آیین نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی، نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها» به هیات دولت داده است، اما این اقامتگاه ها هنوز هم با اداره اماکن و نیروی انتظامی درگیر هستند.

اللهیاری راه حل مقابله با چنین مساله ای را ایجاد یک تشکل قانونی که پاسخگو و ناظر باشد می داند و می افزاید: در دوره مدیریت قبل این اداره، توافقی صورت گرفته بود که این اقامتگاه ها تحت پوشش اتحادیه مهمان پذیرها قرار گیرند، اما بعدها که تعداد آنها زیاد شد مالکان مدعی شدند که تحت پوشش اتحادیه قرار نمی گیرند. اکنون چاره ای جز این نیست که آنها جامعه یا اتحادیه خود را تشکیل دهند. ما هم فقط یک ماه فرصت گرفته ایم تا ساز و کار نظارتی آنها طراحی شود. استان هم نمی تواند اجازه دهد این اقامتگاه ها بدون آنکه مرجعی برای نظارت و پاسخگویی داشته باشند همین طور در حال افزایش باشند.

اکبر رضوانیان، یکی از مالکان اقامتگاه های بوم گردی در کاشان، می گوید: مالکان این اقامتگاه ها نمی توانند سر خود دور هم جمع شوند و تشکلی ایجاد کنند. باید آیین نامه یا اساسنامه ای از طرف این اداره ابلاغ شود تا کار آنها وجهه قانونی پیدا کند. طبق ضوابط، اقامتگاه ها برای دریافت جواز کسب باید زیر نظر اتحادیه باشند، ولی اقامتگاه های بوم گردی به خاطر هویت متفاوت شان نسبت به مهمان پذیرها نمی توانند زیر مجموعه چنین اتحادیه ای قرار گیرند.

گفتنی است؛ اقامتگاه های بوم گردی گونه ای متفاوت از اقامتگاه ها هستند که به شیوه ای بومی از مهمانان پذیرایی می کنند و به صورت خانوادگی اداره می شوند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1