10 ژوئن 2024 - 15:56
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد:

بازسازی چهره زن هفت هزار ساله تهران

16 ژوئن 2015 - 16:10 dsfr.ir/ub2ut

بازسازی چهره زن هفت هزار ساله تهران
دنیای سفر
بازسازی چهره زن هفت هزار ساله تهران

یک کارشناس باستان شناسی از بازسازی چهره زن 7000 ساله تهران که اسکلت آن سال گذشته در حفاری های فاضلاب تهران کشف شده بود، خبر داد.

به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا رکنی کارشناس پژوهشکده باستان شناسی در این زمینه گفت: اسکلت به صورت فتواسکن مستندنگاری شد و تصاویری را که به دست آوردیم با استفاده از رایانه به صورت نقشه فتوگرامتری شامل نقطه، خط و سطح پوششی از اسکلت درآمد. در مرحله بعدی نقشه اسکلت تبدیل به اطلاعات سه بعدی شد و تمام بخش های آن حجم دار شدند.

محمدرضا رکنی با اشاره به اینکه نمونه به دست آمده احتمالا برابر با چهره واقعی اسکلت است، افزود: بازسازی چهره برای اسکلت ها یک امر مرسوم است و البته ممکن است در ایران تصاویر به دست آمده از بازسازی چهره اسکلت ها تا کنون منتشر نشده باشد.

گفتنی است یافتن چند تکه سفال در میان خاک های حفاری فاضلاب خیابان مولوی تهران توسط مهسا وهابی دانشجوی باستان شناسی در سال گذشته منجر به عملیات کاوش های باستان شناسی در این منطقه شد. عملیات کاوش کشف اسکلت 7000 ساله متعلق به یک زن و در مرحله بعد نیز بقایای اسکلت دوم و چند شیئی دیگر را به همراه داشت.

1