امضای قرارداد میان راه آهن ایران و شركت DBI آلمان

23 فوریه 2016 - 10:10 dsfr.ir/r86g1

امضای قرارداد میان راه آهن ایران و شركت DBI آلمان
تین نیوز
توسعه راه آهن ایران با الگوگیری از راه آهن های توسعه یافته جهان

در راستای ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی، راه آهن ایران و شركت DBI آلمان قرارداد همكاری امضا می كنند.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، متولیان راه آهن به منظور ایجاد تحول و تعییرات در در راه آهن به شكل اساسی و بنیادی و با الگوگیری از راه آهن های توسعه یافته جهان با شركت آلمان dbi قراردادی منعقد می گردد.

در راستای این قرارداد مقرر است تا در حوزه های مختلف از جمله مالكیت، مدیریت و پرسنل راه آهن و ارتباطات فراسازمانی و فرابخشی و ... تغییرات اساسی و بنیادی صورت گیرد.

هم چنین در راستای این تحولات تكنولوژی های موجود، قوانین و مقررات، استانداردها و رویه ها و ... مورد بازنگری قرار می گیرد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 7 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1