22 ژوئن 2024 - 17:26
سلطانی فر خبر داد؛

برخورد با آژانس ها و تورهای گردشگری متخلف

16 ژوئن 2015 - 14:50 dsfr.ir/sq4bd

برخورد با آژانس ها و تورهای گردشگری متخلف
مسعود سلطانی فر

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: مردم می توانند در صورت وجود تخلف و عدم تعهدات تورها به سامانه رسمی سازمان میراث فرهنگی و یا به ادارات کل این سازمان شکایت کنند.

مسعود سلطانی فر افزود: با توجه به فصل افزایش مسافر، برخی تورها خصوصا تورهای خارجی از روش ها، ابتکارات و ارائه تخفیف برای جذب بیشتر مشتری استفاده می کنند که در برخی موارد حقوق مردم مورد توجه قرار نمی گیرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی به عنوان دستگاه قانونی با این قانون شکنی ها مقابله می کند و همانطور که در گذشته اینچنین بوده است آژانس های متخلف علاوه بر اینکه باید خسارت افراد را جبران کنند جریمه نیز می شوند.

شایان ذکر است؛ بیش از 50 آژانس مسافرتی پارسال فقط در تهران پلمپ و یا مجوزشان تعلیق شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1