ارسال پیش نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی سرپرست به دولت

22 فوریه 2016 - 11:50 dsfr.ir/fr3hn

 ارسال پیش نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی سرپرست به دولت
doe.ir
فرهاد دبیری معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست

برای آزار و اذیت و کشتن حیوانات ولگرد یا بی سرپرست جرایم و مجازاتی در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حیوان آزاری های اخیر در کشور گفت: این سازمان به رغم عدم مسئولیت قانونی در خصوص حیوانات بی سرپرست یا ولگرد به ویژه در شهرها و به دلیل حساسیت ها و مطالبه عمومی، ماده واحده قانونی را به منظور سامان دادن وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آن ها، تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام) فرهاد دبیری معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره قوانین موجود در کشور در زمینه حمایت از حیات وحش و حیوانات وحشی، گفت: قانون شکار و صید، همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله این قوانین است.

وی افزود: در خصوص گونه هایی که دام تلقی می شوند همچون شتر، گاو، گوسفند و بز نیز علاوه بر صاحب دام که دامدار یا چوپان است، به لحاظ مسائل مراقبتی و نظارتی نیز سازمان دامپزشکی این ها را تحت پوشش نظارتی و حمایتی قرار دارد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه صاحب حیوانات خانگی نیز مشخص است و غالبا به دلیل همین حمایت شخصی دچار آسیب نمی شوند، اظهار کرد: چالش اصلی کشور، حیوانات بی سرپرست یا ولگرد هستند که از سوی هیچ قانونی مورد حمایت قرار نمی گیرند.

دبیری ادامه داد: منظور از حیوانات بی سرپرست و ولگرد، گربه یا سگ های ولگرد هستند که غالبا نیز در شهرها به صورت رها شده زندگی می کنند که صرفنظر از برخی موارد که امکان ایجاد چالش به لحاظ مسائل شهری توسط آن ها هست، مهم ترین چالش یا مشکل مرتبط با این حیوانات عدم برخورداری آن ها از قوانین حمایتی در کشور است.

وی اشاره ای به برخی حیوان آزاری های صورت گرفته طی سال های اخیر داشت و گفت: همین امر منجر به شد تا سازمان حفاظت محیط زیست به رغم عدم مسئولیت قانونی در خصوص حیوانات بی سرپرست یا ولگرد به ویژه در شهرها که گاهی در کنار آسیب رسانی مردم به این حیوانات، شهرداری ها هم نسبت به معدوم کردن آن ها اقدام می کردند به دلیل حساسیت ها و مطالبه عمومی، ماده واحده ای را به منظور سامان دادن وضعیت این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آن ها، تدوین و به هیات دولت ارائه داد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در حال حاضر شهرداری ها هیچ اقدامی در خصوص معدوم سازی حیوانات بی سرپرست یا ولگرد انجام نمی دهند.

دبیری خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی حیات وحش کشور است اما به رغم عدم مسئولیت قانونی در خصوص حیوانات بی سرپرست یا ولگرد به ویژه در شهرها در حال حاضر پیگیر تصویب ماده واحده جلوگیری از آزار و اذیت این حیوانات در دولت به منظور ارائه به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب قانون در این حوزه است.

وی گفت: در پیش نویس ارائه شده، برای آزار و اذیت و کشتن حیوانات ولگرد یا بی سرپرست جرایم و مجازاتی در نظر گرفته شده است که البته ضرورت هایی هم دارد که در صورت کشتن حیوان به منظور اقدام دفاعی در برابر حیوان هار، جریمه یا مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نمی شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این پیش نویس قید شده است که حیوانات وحشی که تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست هستند از شمول این ماده واحده خارج هستند و کماکان قانون قبلی در خصوص آن ها اجرا می شود.

دبیری در خصوص پرداخت خسارات حیوانات خانگی و شخصی و دارای صاحب مشخص، گفت: صاحبان این حیوانات موظف به پرداخت خسارات به فرد آسیب دیده هستند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب این ماده واحده، خلاء قانونی در خصوص حمایت از حیوانات ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت، تصریح کرد: آئین نامه اجرایی این ماده واحده نیز ظرف مدت سه ماه باید به صورت مشترک از سوی وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین و به هیات دولت ارائه شود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1