جای خالی میراث فرهنگی در کتب درسی

21 فوریه 2016 - 16:00 dsfr.ir/rm5ya

جای خالی میراث فرهنگی در کتب درسی
rytsas.com
کتاب درسی فارسی دوم دبستان در قدیم

در مدارس و کتب درسی به چگونگی حفاظت از میراث فرهنگی و وظایف شهروندان در مقابل حفظ میراث فرهنگی پرداخته نشده است.

"سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در تهران"

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعدالله نصیری قیداری موضوعات مربوط به انقطاع نسل حاضر از میراث گذشته، دیالوگ و دیپلماسی فرهنگی، مباحث مربوط به طبیعت و محیط زیست و چگونه جهانی شدن و ایرانی ماندن را مورد بررسی قرار داد و ایجاد کارگروه صلح و وفاق ملی را یک دریچه نو به نحوه نگاه توسعه پایدار در میراث فرهنگی دانست و افزود: با معرفی برنامه توسعه پایدار که سازمان ملل در نوامبر سال 2015 در پاریس تصویب کرد سازمان یونسکو را تحت عنوان نهادی برای ایجاد صلح و تشویق و ترغیب آن به جهان اعلام کرد.

او گفت: بشر پس از جنگ جهانی دوم برای درک صلحی که با ابزار نظامی، ریاست و پول و اقتصاد همراه نباشد، هزینه زیادی را متحمل شد.

نصیری با تاکید بر ضرورت ایجاد صلح و عدالت اجتماعی در ذهن انسان ها افزود: ایجاد صلح در ذهن انسان ها جز با آموزش و علم و فرهنگ راه دیگری ندارد.

او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: این نکته که چرا نسل حاضر، گذشته تاریخی و فرهنگی خود را به خوبی نمی شناسد و چشمش به فراتر از مرزها دوخته شده موضوعی است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نصیری اضافه کرد: از یک سو بحث از بین بردن و تخریب میراث گذشته مطرح است، از سوی دیگر نبود شناخت ما از میراث گذشتگان، برای نمونه اگرچه ما هنوز چغازنبیل را از بین نبرده ایم، اما آیا ما همه بقایای تمدن گذشته خود را به درستی می شناسیم؟

او گفت: هنوز در مدارس و کتب درسی به این مسئله که چگونه باید از میراث فرهنگی خود محافظت کرد و یک شهروند چه وظیفه ای در مقابل حفظ میراث فرهنگی خود دارد، پرداخته نشده است.

به گفته وی، وظیفه یونسکو ثبت مشاهیر و شناساندن آن ها به جهان است، اما در این زمینه هم مشکل جدی وجود دارد. در واقع از خودبیگانه شدن و نشناختن مشاهیر گذشته در نحوه تدریس از جمله این مشکلات است.

او در ادامه به برخورد نامناسب انسان با طبیعت و محیط زیست اشاره کرد و افزود: در گذشته با طبیعت بسیار منطقی برخورد می شد، اما در عصر حاضر که علم و فناوری پیشرفت کرده در برخورد با طبیعت بسیار ناشیانه عمل می کنیم و این در حالیست که همه به موضوع محیط زیست و اهمیت آن واقف هستند.

وی با تاکید بر این که کمیسیون ملی یونسکو در تهران سعی دارد تجربیات جهانی را بفهمد و آن را به زبان ملی ترجمه کند،  تاکید کرد: این نگاهی که از جهان به سطح ملی رجوع کنیم و همچنین از سطح ملی به جهان بپردازیم برای بشریت خوب است، با این روش می توان گام های بلندی در مسیر صلح و وفاق بین الملل برداشت.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1