10 ژوئن 2024 - 00:31
گردشگری در هفته ای که گذشت

جذابیت های گردشگری، قومی و محلی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری

20 فوریه 2016 - 10:10 dsfr.ir/n87t1

جذابیت های گردشگری، قومی و محلی ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری
میثم رودکی
چادر عشایری برپا شده در نمایشگاه گردشگری مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت

در هفته ای که گذشت گردشگری ایران تحت تاثیر برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 2016 بود.

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران 2016

گردشگری

میراث فرهنگی

محیط زیست

هتل داری

حمل و نقل

1