2 مارس 2024 - 06:37
اداره میراث فرهنگی فارس خبر داد

کشف ظروف تاریخی مسی در کازرون

15 ژوئن 2015 - 12:00 dsfr.ir/2r873

چند قطعه ظروف مسی به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کازرون اهداء شد.

به گزارش اداره میراث فرهنگی فارس تعدادی ظروف مسی که بر اثر طغیان رودخانه از زیر خاک بیرون آمده بود توسط یک دامدار-کشاورز از عشایر فارس به یگان حفاظت شهرستان کازرون تحویل و بعد از طی مراحل کارشناسی، عکس برداری و مستندنگاری به موزه بیشاپور انتقال داده شد.

این ظروف مسی متعلق به دوره اسلامی است و شامل چندیدن بشقاب، کاسه و سینی بوده که بعضی از این ظروف مزین به مهر سازنده و تزئینات کنده کاری می باشد.

1