21 ژوئن 2024 - 02:48

تجربه یک گردشگری اجتماع محور واقعی در مانیالالوک

16 فوریه 2016 - 11:00 dsfr.ir/fc9hy

تجربه یک گردشگری اجتماع محور واقعی در مانیالالوک
australia.com
جامعه بومی استرالیا

توسعه گردشگری در مانیالالوک بیانگر رویکرد اجتماع محور واقعی است.

مانیالالوک یک جامعه محلی بومیان است که در قلمرو شمالی استرالیا واقع شده و دارای محیط گیاهی و حیوانی منحصر به فرد و نیز چشم انداز کوهستانی است. این منطقه در مالکیت و بهره برداری مردم بومی جاووین است. توسعه گردشگری اجتماع محور در مانیالالوک طی دهه ها کنترل محلی طولانی در منطقه رخ داده است. انجمن جاووین ابتدا بر توسعه گردشگری نظارت داشت و نخستین بار در سال 1985 تاسیس شد تا منافع اقتصادی جامعه محلی را ترویج کند. طی سال ها، این انجمن به تاسیس کسب و کارهای گردشگری کمک کرد که بر فرهنگ بومی محلی تمرکز داشتند.

در سال 1993 شرکت مانیالالوک بومی تشکیل شد و کنترل کامل بر مدیریت فعالیت های گردشگری در مانیالالوک را در دست گرفت. توسعه گردشگری در مانیالالوک بیانگر رویکرد اجتماع محور واقعی است. در حال حاضر تورها در این منطقه توسط مردان و زنان محلی برگزار می شود و شامل پیاده روی در بوته زارها می شود که به گردشگران درباره گیاهان محلی و دارویی، نام های زبان بومی، کلکسیون گیاهی و شیوه آماده سازی گیاهان استفاده شده در غذاهای محلی اطلاعات می دهد. تجربه آموزشی همچنین به گردشگران اجازه می دهد تا درباره هنرهای محلی و صنایع دستی شامل پرتاب نیزه، سبدبافی، درست کردن آتش، نقاشی و بازی با ساز دیجیریدو تجربه هایی کسب کنند.

بهترین رویه عملی:

جامعه مانیالالوک که به طور موثر با گردشگران ارتباط برقرار کرد از تخریب فرهنگی جلوگیری و از حریم خصوصی جامعه خود حمایت کرده است. در این جامعه محلی سایت هایی که اجازه بازدید داده شده بودند از فضاهای زندگی واقعی جدا و عکاسی از خانه های محلی ممنوع شد.

منافع:

منافع اقتصادی

 • افزایش درآمد از گردشگری با استفاده از رزرو مستقیم
 • کاهش وابستگی به تورگردان های بیرونی
 • با حذف واسطه ها، درآمدها درون جامعه محلی باقی ماند
 • افزایش درآمد از فروش صنایع دستی محلی
 • ترویج پیوندهای اقتصادی و رشد سایر کسب و کارها در منطقه
 • ترویج و افزایش آگاهی نسبت به فرهنگ محلی و میراث سنتی

پایداری زیست محیطی

 • افزایش آگاهی از آسیب پذیری های محیط زیستی
 • استفاده دقیق از منابع طبیعی
 • استفاده از نیروی خورشیدی، بازیافت و کاشت مجدد درختان
 • تصمیم گیری جمعی در سطح جامعه محلی
 • احترام به حریم خصوصی جامعه محلی
 • توسعه ساختار کاری متوازن

چالش ها:

 • نبود توازن بین عرضه گردشگری محلی و تقاضای گردشگران
 • سطح پایین سواد خواندن و شمردن که مانع مدیریت کارآمد افراد محلی می شود
 • ضرورت برپایی تیم پرشوری از راهنماهای تور

منبع: کتاب گردشگری اجتماع محور، یافتن تعادل و تعیین مسیر برای آینده

نویسنده: دی.ای.تسجی، کلی.جی.سمراد، سمیح اس.ییلماز

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

1