10 ژوئن 2024 - 00:25

اعزام و پذیرش 40 میلیون مسافر با 333 هزار پرواز از 53 فرودگاه کشور

14 فوریه 2016 - 17:30 dsfr.ir/sa1up

اعزام و پذیرش 40 میلیون مسافر با 333 هزار پرواز از 53 فرودگاه کشور
asrarnameh.com
یک فروند هواپیمای شرکت آسمان

تعداد پروازها و اعزام و پذیرش مسافران از 53 فرودگاه کشور 4 درصد نسبت به 10 ماهه سال گذشته افزایش داشته است.

طی 10 ماهه گذشته سال جاری در مجموع 37 میلیون و 238 هزار و 230 مسافر از طریق 302 هزار و 987 پرواز توسط 48 فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه های کشور و 3 میلیون و 437 هزار و 368 مسافر از طریق 30 هزار و 841 پرواز از 5 فرودگاه کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر به عنوان فرودگاه های اختصاصی (تحت مالکیت سایر اورگان های کشور) جابجا شدند که در مجموع 53 فرودگاه کشور، طی 10 ماهه امسال تعداد پروازها و جابجایی مسافران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد رشد داشته است.

بر این اساس، فرودگاه مهرآباد با اعزام و پذیرش 11 میلیون و 385 هزار و 253 مسافر با 93 هزار و 141 نشست و برخاست 30 درصد از کل پروازهای 48 فرودگاه کشور را به خود اختصاص داد که یک درصد رشد در بخش تعداد پروازها نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه نسبت به 10 ماهه سال گذشته تقریبا برابر بوده است.

همچنین فرودگاه بین المللی مشهد به عنوان پرترددترین فرودگاه بین المللی کشور در 10 ماه امسال میزبان اعزام و پذیرش 7 میلیون و 312 هزار و 996 مسافر با 50 میلیون و 983 پرواز بود. تعداد پروازهای فرودگاه مشهد طی 10 ماه 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد و تعداد جابجایی مسافران نیز 5 درصد افزایش داشت.

اما از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) طی 10 ماهه سال جاری 6 میلیون و 156 هزار و 631 مسافر از طریق 42 هزار و 757 پرواز جابجا شدند که رشد 14 درصدی در بخش تعداد پروازها و رشد 16 درصدی در بخش جابجایی مسافران را نشان می دهد.

فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز نیز در 10 ماهه نخست امسال میزبان 23 هزار و 712 نشست و برخاست بود که 2 میلیون و 310 هزار و 323 مسافر از طریق این تعداد پرواز جابجا شدند. فرودگاه بین المللی شیراز در بخش تعداد پروازها 17 درصد و در بخش جابجایی مسافران نیز 13 درصد نسبت به 10 ماهه سال گذشته رشد داشت.

از فرودگاه بین المللی اهواز نیز طی 10 ماهه سال جاری یک میلیون و 846 هزار و 797 مسافر از طریق 17 هزار و 90 پرواز جابجا شدند که رشد 7 درصدی در بخش تعداد پروازها و رشد یک درصدی در بخش جابجایی مسافران را نشان می دهد.

فرودگاه بین المللی اصفهان نیز در 10 ماه امسال میزبان اعزام و پذیرش یک میلیون و 865 هزار و 703 مسافر از طریق 16 هزار و 98پرواز بود. تعداد پروازهای فرودگاه بین المللی اصفهان طی 10 ماهه 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد و تعداد جابجایی مسافران نیز یک درصد افزایش داشت.

همچنین در 10 ماهه گذشته تعداد جابجایی مسافران از فرودگاه بین المللی تبریز یک درصد رشد داشت به طوریکه یک میلیون و 223 هزار و 435 مسافر از طریق 9 هزار و 88 پرواز جابجا شدند.

از فرودگاه بین المللی یزد نیز طی 10 ماه گذشته 448 هزار و 306 مسافر از اطریق 4 هزار و 76 پراواز اعزام و پذیرش شدند که رشد یک درصدی در بخش تعداد پرواز و کاهش یک درصد در بخش جابجایی مسافران را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

از فرودگاه بین المللی کرمان نیز طی 10 ماهه سال جاری 616 هزار و 276 مسافر از طریق 3 هزار و 644 پرواز جابجا شدند که رشد کاهش 10 درصدی در بخش تعداد پروازها و کاهش 8 درصد در بخش جابجایی مسافران را نشان می دهد.

بر این اساس تعداد پروازها و جابجایی مسافران از فرودگاه بین المللی زاهدان در 10 ماهه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 8 و 4 درصد کاهش داشته است. در سال جاری 347 هزار و 231 هزار مسافر از طریق 3 هزار و 215 پرواز تاکنون از فرودگاه بین المللی زاهدان اعزام و پذیرش شدند.

بر اساس این گزارش اما در پنج فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر که تحت مالکیت مناطق آزاد و سایر نهادها قراردارند فرودگاه بین المللی کیش در 10 ماهه سال جاری با جابجایی 2 میلیون و 216 هزار و 287 مسافر با 19 هزار و 469 پرواز در صدر بیشترین پروازها و جابجایی مسافران قرار دارد که رشد 3 درصدی در بخش پروازها و رشد 2 درصدی در بخش اعزام و پذیرش مسافر داشته است.

طی سال جاری تاکنون 657 هزار و 167 مسافر از طریق 4 هزار و 834 پرواز از فرودگاه عسلویه جابجا شدند که نسبت به 10 ماهه سال جاری افزایش 6 درصدی در بخش تعداد پروازها و 9 درصدی در بخش جابجایی مسافر را نشان می دهد.

فرودگاه چابهار نیز طی 10 ماهه امسال 106 هزار و 153 مسافر را از طریق هزار و 125 پرواز اعزام و پذیرش کرد. در حالی که تعداد پروازهای این فرودگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد کاهش داشته اما تعداد جابجایی مسافران این فرودگاه 28 درصد افزایش داشته است.

اما از فرودگاه بین المللی قشم طی 10 ماهه سال جاری 313 هزار و 216 مسافر از طریق 3 هزار و 810 پرواز جابجا شدند. تعداد پروازهای فرودگاه قشم یک درصد و تعداد مسافران این فرودگاه نیز 8 درصد افزایش را نسبت به 10 ماهه سال گذشته نشان می دهد.

فرودگاه بین المللی ماهشهر نیز طی 10 ماهه سال جاری میزبان هزار و 603 پرواز بود که از طریق آن 144 هزار و 445 مسافر اعزام و پذیرش شدند. تعداد پروازها و جابجایی مسافران این فرودگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 8 و یک درصد افزایش داشته است.

طی 10 ماهه امسال از پنج فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، چابهار، قشم و ماهشهر 3 میلیون و 437 هزار و 268 مسافر از طریق 30 هزار و 841 پرواز اعزام و پذیرش شدند که 3 درصد در بخش پروازها و 5 درصد در بخش جابجایی مسافران رشد را نشان می دهد.

اما در مجموع 53 فرودگاه کشور (48 فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و 5 فرودگاه اختصاصی کشور) طی 10 ماه نخست سال جاری 40 میلیون و 675 هزار و 498 مسافر از طریق 333 هزار و 828 پرواز به مقاصد داخلی و بین المللی کشور اعزام و پذیرش شدند.

در مجموع تعداد پروازها و اعزام و پذیرش مسافران از 53 فرودگاه کشور 4 درصد نسبت به 10 ماهه سال گذشته افزایش داشت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1