28 سپتامبر 2023 - 14:42

آمار هتل های استاندارد ایران اعلام شد

12 فوریه 2016 - 14:40 dsfr.ir/is4s7

اتاق یک هتل استاندارد

340 هتل گواهی استاندارد گرفته اند، 767 هتلدار برای دریافت گواهی اقدام کرده اند اما طبق آیین نامه جدید معاف از نرخ گذاری نمی شوند.

"رئیس جامعه هتلداران کشور"

جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: 1100 هتل 1 تا 5 ستاره در کشور وجود دارد و از این تعداد 140 هتل گواهینامه استاندارد را دریافت کرده اند به عبارتی برای 30 درصد هتل ها گواهی استاندارد صادر شده است. تعداد 767 هتل نیز درخواست گواهی داده اند که فرآیند آن در حال اجرایی شدن است. به این ترتیب 67 درصد هتل ها در انتظار دریافت گواهی استاندارد هستند اما 23 واحد نیز تاکنون برای دریافت گواهی استاندارد مراجعه نکرده اند که در کل 3 درصد هتل ها را تشکیل می دهند.

وی افزود: در آیین نامه قبلی ایجاد، اصلاح و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری آمده بود هتل هایی که برای دریافت گواهی مراجعه کرده اند و یا قبلا آن را گرفته اند از شمول نرخ گذاری آزاد هستند. این یک نکته تشویقی برای هتلداران بود تا هتل های خود را استاندارد کنند اما اکنون 767 هتل اظهار نارضایتی کرده اند چون این هتل ها به دلیل یک عامل تشویقی وارد مرحله استانداردسازی شده اند و اکنون که در آیین نامه جدید نمی توانند نرخ گذاری کنند بی انگیزه شده اند. نکته دیگر اینکه اگر در آیین نامه قبلی هتلداران و بهره برداران نرخ را تعیین می کردند اکنون باید این موضوع به تایید مدیرکل میراث فرهنگی استان ها نیز برسد و در نهایت یک نهاد دولتی برای آنها تصمیم بگیرد.

حمزه زاده بیان کرد: اکنون هتل ها تا 40 درصد هم تخفیف می دهند پس اختلاف ما با معاونت گردشگری بر سر 2 یا 3 درصد افزایش نرخ نیست. حتی در ایام عید برخی از هتلداران در استان ها تخفیف های زیادی برای حضور گردشگر در هتل می دهند و در بیشتر استان ها اکنون نرخ هتل های استاندارد به صورت مشترک تعیین می شود اما سازمان میراث فرهنگی یک طرفه نرخی را برای کل کشور ابلاغ کرده است و آن را به همه هتلداران تحمیل می کند در صورتی که در همان آیین نامه اصلاح شده آمده است که می بایست نرخ هتل استاندارد مشترکا تعیین شود.

رئیس جامعه هتلداران کشور ادامه داد: بنابراین سازمان میراث فرهنگی آیین نامه خودش را نیز نادیده گرفته است. چرا این سازمان که باید مدافع آیین نامه ایجاد، اصلاح و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری باشد آشکارا این آیین نامه را نقض می کند. سازمان میراث فرهنگی هتل ها را متهم به گران فروشی می کند در حالی که طی یک سال اخیر دو بار نرخ بلیت موزه های تحت پوشش خود را افزایش داد. آیا با دو بار افزایش نرخ حقوق گردشگران پایمال نمی شود. در این مدت نامه های متعددی به رئیس سازمان نوشتیم اما آنها نامه ها را بایگانی می کنند و پاسخ نمی دهند.

وی در پایان گفت: هنوز برای استانداردسازی هتل آپارتمان ها ضوابطی نوشته نشده است و این دسته از اقامتگاه ها همچنان بدون ضابطه استاندارد، هستند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1